Dispoziții generale | Ordin 2442/2016

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 2442/2016 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Agenția Națională de Administrare Fiscală va elabora o listă a practicienilor în insolvență agreați de organul fiscal, conform criteriilor stabilite prin prezentul ordin.

Art. 2. -

În înțelesul prezentului ordin, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

a) Comisia de agreare și selecție - comisia constituită prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru întocmirea Listei practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală și pentru selecția practicienilor în insolvență înscriși în Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, în vederea susținerii și desemnării acestora în procedurile de insolvență deschise pentru contribuabilii cu obligații fiscale mai mari de 20.000.000 lei;

b) comisiile de selecție - comisiile constituite prin decizie a conducătorului Direcției generale de administrare a marilor contribuabili sau al direcției generale regionale a finanțelor publice la nivelul unităților teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru selecția practicienilor agreați, în vederea susținerii desemnării acestora în procedurile de insolvență deschise pentru contribuabilii pe care îi administrează, când au calitate de creditori pentru obligații fiscale mai mici de 20.000.000 lei inclusiv;

c) agrearea practicienilor în insolvență constă în derularea procedurilor prin care Comisia de agreare și selecție verifică, la nivel național, îndeplinirea de către practicienii în insolvență doritori a cerințelor minimale prevăzute la art. 7 din prezentul ordin. În urma derulării procedurilor de agreare, Comisia de agreare și selecție întocmește și publică, la nivel național, Lista practicienilor în insolvență agreați pentru participarea la procedurile de selecție ce au ca obiect desemnarea acestora în procedurile de insolvență deschise pentru contribuabilii pe care îi administrează Agenția Națională de Administrare Fiscală;

d) selectarea practicienilor în insolvență constă în derularea procedurilor prin care unul sau mai mulți practicieni în insolvență înscriși în lista celor acreditați la nivel național sunt selectați în dosarele de insolvență în care organul fiscal are calitatea de creditor.

Art. 3. -

Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală se publică pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, fiind actualizată ori de câte ori Comisia de agreare și selecție a practicienilor în insolvență efectuează proceduri de selecție în vederea agreării sau constată că a intervenit o situație care impune eliminarea practicienilor în insolvență din listă sau ori de câte ori este necesar.

Art. 4. -

(1) Procedurile de selecție a practicienilor în insolvență înscriși în Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, în scopul susținerii desemnării acestora în procedurile de insolvență deschise pentru contribuabilii cu creanțe mai mari de 20.000.000 lei, se realizează de către Comisia de agreare și selecție constituită la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau, în cazul creanțelor mai mici de 20.000.000 lei inclusiv, de comisiile de selecție a practicienilor în insolvență constituite la nivelul unităților teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, denumite în continuare comisii de selecție/comisii competente/comisie competentă.

(2) La nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală se constituie Comisia de agreare și selecție a practicienilor în insolvență, în vederea organizării procedurilor de agreare a practicienilor în insolvență, precum și în vederea selecției practicienilor în insolvență înscriși în Lista practicienilor în insolvență agreați, pentru susținerea desemnării acestora în procedurile de insolvență deschise pentru contribuabilii mici/mijlocii/mari cu obligații fiscale mai mari de 20.000.000 lei. Comisia se constituie prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, având următoarea componență:

- președinte - directorul general al Direcției generale juridice;

- membru titular - directorul general al Direcției generale de reglementare a colectării creanțelor bugetare;

- membru titular - directorul general al Direcției generale de informații fiscale,

iar secretariatul este asigurat de un reprezentant al Direcției generale juridice din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Membrii supleanți vor fi înlocuitorii de drept sau funcționarii publici din cadrul direcțiilor de care aparțin, desemnați în mod expres de membrul titular care absentează.

(3) La nivelul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili și unităților teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală se constituie comisii de selecție în vederea selectării practicienilor în insolvență agreați, pentru susținerea desemnării acestora în procedurile de insolvență deschise pentru contribuabilii pe care îi administrează, astfel:

a) prin decizie a conducătorului direcției generale regionale a finanțelor publice, la nivelul acesteia, se constituie comisia de selecție a practicienilor în insolvență, când organul fiscal are calitatea de creditor pentru obligații fiscale mai mari sau egale cu 10.000.000 lei și până la 20.000.000 lei inclusiv. Comisia va fi constituită din:

- directorul executiv - colectare - președinte;

- directorul executiv - inspecție fiscală - membru titular;

- șeful serviciului/biroului juridic - membru titular, iar secretariatul va fi asigurat de un reprezentant al biroului/compartimentului procedura insolvenței și lichidări sau de un reprezentant al serviciului/biroului juridic.

Membrii supleanți sunt înlocuitorii de drept ori alte persoane desemnate în acest sens de către titular;

b) prin decizie a conducătorului direcției generale regionale a finanțelor publice, la nivelul administrațiilor pentru contribuabili mijlocii se constituie comisia de selecție a practicienilor în insolvență, când organul fiscal are calitatea de creditor pentru obligații fiscale mai mici de 10.000.000 lei. Comisia va fi constituită din:

- șeful de administrație adjunct - colectare - președinte;

- șeful de administrație adjunct - inspecție fiscală - membru titular;

- șeful serviciului/biroului juridic al direcției generale regionale a finanțelor publice (DGRFP)/administrației județene a finanțelor publice a contribuabililor mijlocii - membru titular, iar secretariatul va fi asigurat de un reprezentant al biroului/compartimentului procedura insolvenței și lichidări sau de un reprezentant al serviciului/biroului juridic.

Membrii supleanți sunt înlocuitorii de drept ori alte persoane desemnate în acest sens de către titular;

c) prin decizie a conducătorului direcției generale regionale a finanțelor publice, la nivelul fiecărei administrații județene a finanțelor publice din cadrul regiunii se constituie comisia de selecție a practicienilor în insolvență, când organul fiscal are calitatea de creditor pentru obligații fiscale mai mici de 10.000.000 lei. Comisia va fi constituită din: Modificări (1)

- șeful de administrație adjunct - colectare - președinte;

- șeful de administrație adjunct - inspecție fiscală - membru titular;

- șeful serviciului/biroului juridic al administrației județene a finanțelor publice (AJFP) - membru titular, iar secretariatul este asigurat de reprezentantul compartimentului procedura insolvenței și lichidări sau de un reprezentant al serviciului/biroului juridic.

Membrii supleanți sunt înlocuitorii de drept ori alte persoane desemnate în acest sens de către titular;

d) prin excepție de la lit. a)-c), la nivelul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București se constituie o singură comisie de selecție a practicienilor în insolvență, când organul fiscal are calitatea de creditor pentru obligații fiscale până la 20.000.000 lei inclusiv. Comisia va fi constituită din:

- directorul executiv - juridic - președinte;

- directorul executiv - colectare - membru titular;

- directorul executiv - inspecție fiscală - membru titular, iar secretariatul va fi asigurat de un reprezentant al compartimentului procedura insolvenței și lichidări sau de un reprezentant al structurii juridice. Membrii supleanți sunt înlocuitorii de drept ori alte persoane desemnate în acest sens de către titular;

e) prin decizie a conducătorului Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, la nivelul acesteia se constituie comisia de selecție a practicienilor în insolvență, când organul fiscal are calitatea de creditor pentru obligații fiscale mai mici de 20.000.000 lei inclusiv. Comisia va fi constituită din:

- directorul general adjunct - colectare - președinte;

- directorul general adjunct - inspecție fiscală - membru titular;

- șeful serviciului juridic - membru titular, iar secretariatul va fi asigurat de un reprezentant al biroului/compartimentului procedura insolvenței și lichidări sau de un reprezentant al serviciului juridic.

Membrii supleanți sunt înlocuitorii de drept ori alte persoane desemnate în acest sens de către titular.

(4) Comisiile astfel desemnate își vor desfășura activitatea conform procedurii instituite prin prezentul ordin și vor acorda punctajele în mod distinct, în funcție de natura contribuabililor- debitori, conform criteriilor evidențiate în anexele nr. 6-8.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 2442/2016 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 2442/2016:
Dispoziții generale
Procedura de verificare a cerințelor în vederea agreării de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a practicienilor în insolvență
Procedura de selecție a practicienilor în insolvență înscriși în Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru susținerea desemnării acestora în procedurile de insolvență deschise pentru contribuabilii pe care îi administrează Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile sale teritoriale
Măsuri tranzitorii
;
se încarcă...