Art 2 Dispoziții generale | Ordin 2442/2016

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 2442/2016 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 2. -

În înțelesul prezentului ordin, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

a) Comisia de agreare și selecție - comisia constituită prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru întocmirea Listei practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală și pentru selecția practicienilor în insolvență înscriși în Lista practicienilor în insolvență agreați de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, în vederea susținerii și desemnării acestora în procedurile de insolvență deschise pentru contribuabilii cu obligații fiscale mai mari de 20.000.000 lei;

b) comisiile de selecție - comisiile constituite prin decizie a conducătorului Direcției generale de administrare a marilor contribuabili sau al direcției generale regionale a finanțelor publice la nivelul unităților teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru selecția practicienilor agreați, în vederea susținerii desemnării acestora în procedurile de insolvență deschise pentru contribuabilii pe care îi administrează, când au calitate de creditori pentru obligații fiscale mai mici de 20.000.000 lei inclusiv;

c) agrearea practicienilor în insolvență constă în derularea procedurilor prin care Comisia de agreare și selecție verifică, la nivel național, îndeplinirea de către practicienii în insolvență doritori a cerințelor minimale prevăzute la art. 7 din prezentul ordin. În urma derulării procedurilor de agreare, Comisia de agreare și selecție întocmește și publică, la nivel național, Lista practicienilor în insolvență agreați pentru participarea la procedurile de selecție ce au ca obiect desemnarea acestora în procedurile de insolvență deschise pentru contribuabilii pe care îi administrează Agenția Națională de Administrare Fiscală;

d) selectarea practicienilor în insolvență constă în derularea procedurilor prin care unul sau mai mulți practicieni în insolvență înscriși în lista celor acreditați la nivel național sunt selectați în dosarele de insolvență în care organul fiscal are calitatea de creditor.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 2442/2016 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 2442/2016:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Procedura de verificare a cerințelor în vederea agreării de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a practicienilor în insolvență
Art 6 Procedura de verificare a cerințelor în vederea agreării de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a practicienilor în insolvență
Art 7 Procedura de verificare a cerințelor în vederea agreării de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a practicienilor în insolvență
Art 8 Procedura de verificare a cerințelor în vederea agreării de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a practicienilor în insolvență
Art 9 Procedura de verificare a cerințelor în vederea agreării de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a practicienilor în insolvență
Art 10 Procedura de verificare a cerințelor în vederea agreării de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a practicienilor în insolvență
Art 11 Procedura de verificare a cerințelor în vederea agreării de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a practicienilor în insolvență
Art 12 Procedura de verificare a cerințelor în vederea agreării de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a practicienilor în insolvență
;
se încarcă...