ANUNȚ | Ordin 2442/2016

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 2442/2016 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 1 -
ANUNȚ

Agenția Națională de Administrare Fiscală organizează procedura de verificare a cerințelor în vederea agreării de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a practicienilor în insolvență.

Practicienii în insolvență interesați de participarea la această procedură pot depune, până cel târziu la data de . . . . . . . . . . (zi, lună, an), ora . . . . . . . . . ., dosarele de participare la Agenția Națională de Administrare Fiscală, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, București, Registratura generală, pentru Direcția generală juridică din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în plic sigilat, pe care vor fi înscrise următoarele: "Documentație în vederea agreării de către Agenția Națională de Administrare Fiscală", numele/denumirea, adresa/sediul social, precum și mențiunea "A nu se desigila decât de către Comisia de selecție a practicienilor în insolvență".

Documentația de participare la procedura de selecție se găsește pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală și la Direcția generală juridică din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, București.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de . . . . . . . . . . (zi, lună, an), ora . . . . . . . . . ., la sediul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 2442/2016 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 2442/2016:
ANUNȚ
SCRISOARE DE INTENȚIE
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
INVITAȚIE DE PARTICIPARE
FORMULAR DE OFERTĂ
Stabilirea criteriilor de punctare pentru debitorii încadrați în categoria contribuabililor mici
Stabilirea criteriilor de punctare pentru debitorii încadrați în categoria contribuabililor mijlocii
Stabilirea criteriilor de punctare pentru debitorii încadrați în categoria marilor contribuabili
;
se încarcă...