Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale

Procedura privind stabilirea și plata impozitului pe veniturile bănești din agricultură realizate prin valorificarea produselor vândute către unități specializate pentru colectare, unități de procesare industrială sau către alte unități, pentru utilizare ca atare din 30.03.2009

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 iulie 2009 până la 02 noiembrie 2014, fiind abrogat prin Lege 145/2014.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

1. Contribuabili, în sensul art. 74 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sunt următorii:

- persoanele fizice,

- arendașii persoane fizice,

care realizează venituri din valorificarea produselor agricole obținute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unități specializate pentru colectare, unități de procesare industrială sau către alte unități, pentru utilizare ca atare.

2. Contribuabilii impuși pe bază de norme de venit sau în sistem real pe baza contabilității în partidă simplă, care realizează venituri din valorificarea produselor agricole obținute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unități specializate pentru colectare, unități de procesare industrială sau către alte unități, pentru utilizare ca atare, nu datorează impozitul de 2% prevăzut la art. 74 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Unitățile de colectare, unitățile de procesare industrială sau celelalte unități menționate la art. 74 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, vor solicita contribuabililor respectivi, în vederea neimpozitării veniturilor cu cota de 2% prevăzută mai sus, o copie a formularului 260 "Decizie de impunere pentru plăți anticipate cu titlu de impozit" - cod 14.13.02.13/3a, în cazul contribuabililor impuși în sistem real sau pe bază de norme de venit.

3. În sensul prezentei proceduri, expresiile folosite au următorul înțeles:

a) unități specializate pentru colectare - unitățile în care se stochează, punându-se la păstrare în bune condiții produsele agricole, asigurându-se integritatea principalelor calități ale acestora, în funcție de diferitele utilizări tehnologice, și menținerea valorii lor igienice și nutriționale. Exemple: magazii, depozite și silozuri;

b) unități de procesare industrială a produselor vegetale - unitățile tehnologice în care produsele agricole sunt transformate prin procese ce modifică substanțial produsul inițial în alimente sau furaje. Exemple: unități de procesare industrială pentru cereale pentru boabe, leguminoase boabe uscate, rădăcinoase, legume cultivate în câmp, plante industriale, furaje verzi din teren arabil, fructe;

c) alte unități, pentru utilizare ca atare - unitățile care achiziționează produse agricole vegetale și le folosesc ca furaje pentru animale. Exemple: complexele zootehnice etc.;

d) produse agricole -- produsele agricole vegetale obținute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole. Exemple: cereale pentru boabe (grâu, secară, orz, ovăz, orez, porumb etc.), leguminoase boabe uscate (mazăre boabe, năut boabe, fasole boabe, etc.), rădăcinoase (cartofi, sfeclă de zahăr, sfeclă furajeră etc.), plante industriale (rapiță, floarea-soarelui, soia boabe, in pentru ulei - semințe, tutun etc.), furaje verzi din teren arabil (porumb verde furajer, trifoi, lucernă etc.), legume cultivate în câmp (varză, spanac, salată verde, pepeni, vinete, castraveți, ardei, dovlecei, morcovi etc.), fructe (piersici, caise, struguri, cireșe, vișine, nuci, gutui, zmeură, mere, pere etc.).

4. Impozitul se calculează prin reținere la sursă la momentul plății veniturilor de către plătitorii de venituri, prin aplicarea unei cote de 2% asupra venitului brut.

Impozitul calculat și reținut reprezintă impozit final.

Termenul de virare a impozitului reținut potrivit prevederilor art. 74 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut.

5. Unitățile specializate pentru colectare, cele de procesare industrială, precum și celelalte unități menționate la art. 74 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, plătesc impozitul pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului în contul unic de venituri ale bugetului de stat 20.47.01.01 "Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire", deschis la unitățile Trezoreriei Statului în a căror rază unitățile în cauză sunt înregistrate fiscal.

În cazul nerespectării termenului de plată a impozitului, contribuabilii datorează obligații fiscale accesorii stabilite în conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

6. Documentul contabil care stă la baza calculării impozitului de 2% asupra valorii produselor livrate către unități specializate pentru colectare, unități de procesare industrială sau către alte unități, pentru utilizare ca atare, este borderoul de achiziție cod 14-4-13/b, prevăzut la pct. 39 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile. Modificări (1)

7. Impozitul reținut la sursă se declară până la termenul de plată a acestuia inclusiv, în formularul 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs, la poziția "Impozitul pe veniturile din activități agricole" din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat.

Unitățile achizitoare au obligația să depună o declarație privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent, până la data de 30 iunie a anului fiscal curent pentru anul fiscal anterior.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...