Art 28 | Ordonanță de urgență 77/2009

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 27 Art 29

Art. 28. -

(1) Controlul respectării regimului legal al activităților din domeniul jocurilor de noroc, precum și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele împuternicite din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Agenției Naționale de Administrare Fiscală și unităților sale subordonate și al Ministerului Administrației și Internelor. Modificări (1)

(2) Contravențiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Regulamentele de joc și cele de ordine interioară propuse de organizatorii de jocuri de noroc se aprobă de comisie. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(4) Comisia poate aproba regulamentele de joc și/sau regulamentele de ordine interioară astfel cum acestea au fost propuse de organizatori, în forma modificată de către comisie, sau le poate respinge. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(5) Membrii comisiei nu răspund civil sau penal, după caz, dacă instanțele judecătorești constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către aceștia cu bună-credință și fără neglijență a oricărui act sau fapt în legătură cu exercitarea, în condițiile legii, a atribuțiilor ce revin comisiei. Modificări (2)

(6) Cheltuielile de judecată ocazionate de procedurile judiciare inițiate împotriva persoanelor prevăzute la alin. (5) se suportă de fiecare ordonator principal de credite care a desemnat membrii în cadrul comisiei, urmând a fi recuperate, după caz, de la persoana care a căzut în pretenții. Modificări (2)

(7) Deciziile comisiei sunt obligatorii pentru organizatorii de jocuri de noroc și pot fi atacate la instanța competentă conform legii. Modificări (2), Practică judiciară (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...