Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului Prima casă

Modificări (7), Puneri în aplicare (12), Admiteri hotărâri prealabile (1), Referințe (5), Librăria Indaco (1), Reviste (14), Proceduri (1), Comentarii expert, Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 iunie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- implementarea măsurilor anticriză inițiate de Guvernul României pentru susținerea sectoarelor economice prioritare;

- deblocarea procesului de creditare și dinamizarea activității de construcții cu efecte asupra creșterii economice și asupra creării de noi locuri de muncă;

- facilitarea accesului persoanelor fizice la achiziția de imobile pentru locuit în actualul context al crizei financiare și economice,

întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Puneri în aplicare (13), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (3), Librăria Indaco (1)

(1) Se aprobă programul "Prima casă" ca program guvernamental care are ca obiectiv facilitarea accesului persoanelor fizice la achiziția unei locuințe prin contractarea de credite. Modificări (3)

(2) Beneficiarii programului "Prima casă" sunt persoane fizice care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență nu dețin în comun sau individual, împreună cu soții lor sau cu alte persoane, în proprietate o locuință, indiferent de modul în care a fost dobândită, și nici nu au în derulare un credit ipotecar. Modificări (2)

(3) Prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să mandateze Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii în vederea emiterii de garanții în numele și în contul statului în favoarea băncilor care acordă credite persoanelor fizice pentru cumpărarea unei locuințe în cadrul programului "Prima casă". Modificări (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2)

(4) Contractele prin care Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii acordă garanțiile prevăzute la alin. (3) constituie titluri executorii. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(5) Plafonul anual al garanțiilor care pot fi emise potrivit alin. (3), condițiile de acordare a acestora și de eligibilitate a băncilor și a persoanelor fizice beneficiare ale programului "Prima casă", precum și regulile de gestionare a garanțiilor se stabilesc prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1)

(6) Între Ministerul Finanțelor Publice și Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii se încheie o convenție prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților în derularea programului "Prima casă".

(7) Asupra imobilelor achiziționate în cadrul programului "Prima casă" băncile instituie și reînnoiesc în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, un drept de ipotecă de rangul I pe toată durata contractului de creditare, cu interdicția de vânzare a locuinței pe o perioadă de 5 ani. Modificări (2), Admiteri hotărâri prealabile (1), Derogări (2), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (8), Proceduri (1)

(8) Creanțele rezultate din garanțiile acordate și plătite instituțiilor de credit în cadrul programului "Prima casă" sunt creanțe bugetare a căror recuperare prin executare silită se efectuează de Agenția Națională de Administrare Fiscală, conform procedurii reglementate de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (2), Referințe în jurisprudență (1)

(9) Valorificarea bunului care face obiectul contractului de garanție, în cadrul procedurii de executare silită prevăzute la alin. (8), se efectuează de către organele competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(10) Sumele încasate potrivit alin. (9) sunt venituri ale bugetului de stat. Modificări (2)

(11) În titlul executoriu prevăzut la alin. (4) suma de plată va fi înscrisă în moneda națională.

Art. 2. -

Dispozițiile art. 154 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile și în cazurile în care executarea silită se face pentru stingerea creanțelor datorate bugetului de stat rezultate din executarea garanțiilor emise în numele și în contul statului în favoarea băncilor care acordă credite persoanelor fizice pentru cumpărarea unei locuințe în cadrul programului "Prima casă".

Art. 3. - Modificări (1)

În cuprinsul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 în 29 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare, denumirea "Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație" se înlocuiește cu denumirea "Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri".

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
Ministrul întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului și mediului de
afaceri,
Constantin Niță

București, 3 iunie 2009.

Nr. 60.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
H.G. nr. 5/2014 pentru modificarea normelor de implementare a programului "Prima casă"
Decizia nr. 32 din 15 mai 2017
Prima Casă cu garanția de 50% de la stat, în camera decizională la Parlament
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2017
Prima Casă în 2019. Ce modificări a pregătit Ministerul Finanțelor
Natura juridică a dării în plată a unor bunuri imobile în condițiile Legii nr. 77/2016
Înscrierea în cartea funciară a dreptului de ipotecă legală. Regulă, excepții (II)
31. Decizia nr. 32 din 15 mai 2017 în dosarul nr. 4150/1/2016
Natura juridică a dării în plată a unor bunuri imobile în condițiile Legii nr. 77/2016
Modificări la programul Prima casă
Proceduri:
Procedură privind instituirea interdicției de vânzare
Referințe în cărți:
Regimul juridic al privilegiilor și al ipotecilor imobiliare
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 32/2017 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul București- Secția a IV-a civilă în Dosarul nr. 27.932/303/2015 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile
;
se încarcă...