Prefinanțarea | Ordonanță de urgență 64/2009

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL IV Prefinanțarea Puneri în aplicare (3)

Art. 17. -

(1) Sumele acordate ca prefinanțare în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale se deduc prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare transmise de beneficiari, conform prevederilor contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare.

(2) Beneficiarii pot avansa din prefinanțare sume partenerilor și contractorilor, după caz, în limita și în condițiile stabilite de Autoritatea de management prin contractele/deciziile/ordinele de finanțare.

(3) Prefinanțarea acordată se restituie de către beneficiar Autorității de management/Autorității de certificare și plată, dacă nicio cerere de rambursare nu a fost depusă de acesta în termenul stabilit conform prevederilor contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(4) Sumele recuperate potrivit prevederilor alin. (3) din prefinanțarea acordată, provenind din instrumente structurale, se utilizează pentru continuarea finanțării programului operațional.

(5) Prefinanțarea acordată beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (1), rămasă neutilizată la finele exercițiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local și, respectiv, în fondul de rulment și va fi utilizată în anul următor cu aceeași destinație, prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 64/2009:
Obiectul reglementat Definiții
Managementul financiar al instrumentelor structurale
Contribuția publică națională totală
Prefinanțarea
Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor operaționale
Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli
Proiecte implementate în parteneriat
Dispoziții finale
;
se încarcă...