Ministerul Economiei - ME

Ordinul nr. 490/2009 privind abrogarea Ordinului ministrului economiei și comerțului nr. 58/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 aprilie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În baza art. 8 alin. (1) lit. d) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 referitoare la organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul economiei emite următorul ordin:

Articol unic. -

Prevederile Ordinului ministrului economiei și comerțului nr. 58/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 și 173 bis din 27 februarie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Ministrul economiei,
Adriean Videanu

București, 13 martie 2009.

Nr. 490.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...