Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 1554/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici și a altor persoane

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 iunie 2009 până la 04 iulie 2016, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 1886/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 312/2009 al Comisiei din 16 aprilie 2009 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, care instituie obligativitatea ca fiecare operator economic și, după caz, alte persoane să aibă atribuit, după 1 iulie 2009, un număr unic de înregistrare și identificare, denumit EORI, pentru a servi drept referință comună în relațiile acestora cu autoritățile vamale de pe întregul teritoriu al Uniunii Europene, precum și pentru schimbul de informații între autoritățile vamale și între autoritățile vamale și alte autorități,

în baza prevederilor art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Vămilor,

vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici și a altor persoane, prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 691/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea și identificarea operatorilor economici stabiliți în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 20 februarie 2009.

Vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Radu Traian Mărginean

București, 18 iunie 2009.

Nr. 1.554.

ANEXĂ

NORME TEHNICE
privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor
economici și a altor persoane

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...