Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Ordinul nr. 535/2009 privind efectuarea controlului respectării reglementărilor specifice domeniului transporturilor rutiere de către operatorii de transport rutier/întreprinderi prin echipaje comune de control formate din inspectori de trafic ai Autorității Rutiere Române - A.R.R. și personalul cu atribuții de control al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 aprilie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) lit. b) și f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 61 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 9 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare, cât și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor și infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Prezentul ordin are în vedere realizarea unui control permanent, unitar, sigur și eficient al vehiculelor rutiere destinate și utilizate pentru transportul de mărfuri, a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca sau semiremorca, depășește 3,5 tone, și al autovehiculelor destinate și utilizate pentru transportul de persoane, care, prin construcție și echipare, pot transporta mai mult de 9 persoane, inclusiv conducătorul auto, efectuat de echipaje comune de control formate din inspectorii de trafic ai Autorității Rutiere Române - A.R.R. și personalul cu atribuții de control al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.

(2) Controlul efectuat de echipajele comune de control are ca scop verificarea respectării reglementărilor specifice domeniului transporturilor rutiere de către operatorii de transport rutier/întreprinderi, inclusiv verificarea prin cântărire a maselor pe axe și a masei totale a vehiculelor rutiere, verificarea dimensiunilor de gabarit prin măsurarea acestora, precum și verificarea existenței și valabilității rovinietei.

Art. 2. -

Acțiunile de control ale echipajelor comune de control se efectuează exclusiv pe rețeaua de drumuri de interes național definite conform art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. -

(1) Acțiunile de control ale echipajelor comune de control se efectuează pe baza metodologiei de control, care va cuprinde programul privind realizarea acțiunilor de control, modul în care acestea se efectuează, precum și componența și dotarea echipajelor comune de control.

(2) Metodologia de control prevăzută la alin. (1) se aprobă de către secretarul de stat din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, coordonator al activității de transport rutier.

Art. 4. -

(1) Conducerea, coordonarea, supravegherea și raportarea acțiunilor de control efectuate de echipajele comune de control se asigură de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

(2) Raportarea privind rezultatele acțiunilor de control se face săptămânal, prin rapoarte transmise de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în prima zi a fiecărei săptămâni, la Direcția generală infrastructură rutieră și concesiuni și Direcția transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Art. 5. -

În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. vor elabora Metodologia de control prevăzută la art. 3.

Art. 6. -

Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. împreună cu Direcția generală infrastructură rutieră și concesiuni și Direcția transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu

București, 16 aprilie 2009.

Nr. 535.

;
se încarcă...