Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Ordinul nr. 594/2009 privind aprobarea Procedurii de supraveghere, în domeniul de activitate al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, a aplicării în plan intern a sancțiunilor internaționale obligatorii pentru România

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 mai 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 17 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale și al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor și infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura de supraveghere, în domeniul de activitate al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, a aplicării în plan intern a sancțiunilor internaționale obligatorii pentru România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. -

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în vederea asigurării punerii în aplicare, în domeniul lor de competență, a sancțiunilor internaționale privind restricții de transport, unitățile din subordinea, coordonarea sau de sub autoritatea ministerului vor elabora și aproba norme și proceduri interne ce vor prevedea, printre altele, măsurile care se impun a fi luate în fiecare situație în parte, compartimentele și persoanele responsabile, atribuții, sancțiuni.

Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu

București, 7 mai 2009.

Nr. 594.

ANEXĂ

PROCEDURA
de supraveghere, în domeniul de activitate al Ministerului
Transporturilor și Infrastructurii, a aplicării în plan intern
a sancțiunilor internaționale obligatorii pentru România

;
se încarcă...