Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 2225/2009 pentru aprobarea Convenției privind implementarea programului Prima casă și a Convenției de garantare și pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casă

Modificări (6), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 iulie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 2.225/994

Ministerul Finanțelor Publice

Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri

În vederea reglementării condițiilor necesare facilitării aplicării programului "Prima casă", aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă",

având în vedere prevederile art. 1 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009, cât și necesitatea creării cadrului legal pentru aplicarea dispozițiilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă",

în temeiul art. 4 și 24 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 4/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri,

ministrul finanțelor publice și ministrul întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului și mediului de afaceri emit prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Convenția privind implementarea programului "Prima casă", prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Se aprobă Convenția de garantare, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Modificări (2)

(1) Prin prezentul ordin, Ministerul Finanțelor Publice, în numele statului român, acordă reprezentanților legali ai finanțatorilor un mandat special în vederea încheierii și reînnoirii contractelor de ipotecă prevăzute la art. 10 din normele de implementare a programului "Prima casă", aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, precum și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare pentru înscrierea ipotecii și notarea interdicțiilor în cartea funciară. Modificări (1)

(2) Reprezentanții legali ai finanțatorilor au dreptul să împuternicească personal specializat din subordine pentru îndeplinirea operațiunilor prevăzute la alin. (1).

Art. 4. -

Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, precum și finanțatorii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice, Ministrul întreprinderilor mici și mijlocii,
Gheorghe Pogea comerțului și mediului de afaceri,
Constantin Niță

ANEXA Nr. 1

CONVENȚIE
privind implementarea programului "Prima casă"
Modificări (4)

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

CONVENȚIE DE GARANTARE
pentru programul "Prima casă"
Modificări (5)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...