Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești

Ordinul nr. 408/2009 privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 februarie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere rapoartele depuse în temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Comisia pentru cetățenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeași lege,

constatând îndeplinite condițiile prevăzute de art. 101 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul justiției și libertăților cetățenești emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă cererile de redobândire a cetățeniei române de către persoanele care au avut această cetățenie și au solicitat redobândirea ei, cu menținerea domiciliului în străinătate, și care sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Se aprobă cererile de redobândire a cetățeniei române de către persoanele care au avut această cetățenie și au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în România, și care sunt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul justiției și libertăților cetățenești,
Alina Mihaela Bica,
secretar de stat

București, 30 ianuarie 2009.

Nr. 408/C.

ANEXA Nr. 1

LISTA
persoanelor care solicită redobândirea cetățeniei române, cu menținerea
domiciliului în străinătate

Continutul a fost eliminat conform Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

ANEXA Nr. 2

LISTA
persoanelor care solicită redobândirea cetățeniei române, cu stabilirea
domiciliului în România

Continutul a fost eliminat conform Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...