Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești

Ordinul nr. 1405/2009 privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 mai 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere rapoartele depuse în temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Comisia pentru cetățenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeași lege,

constatând îndeplinite condițiile prevăzute de art. 10 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul justiției și libertăților cetățenești emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă cererile de redobândire a cetățeniei române persoanelor prevăzute în anexa nr. 1, care au avut această cetățenie și au solicitat redobândirea ei, cu menținerea domiciliului în străinătate.

Art. 2. -

Se aprobă cererile de redobândire a cetățeniei române persoanelor prevăzute în anexa nr. 2, ce au avut această cetățenie și au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în România.

Art. 3. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul justiției și libertăților cetățenești,
Alina Mihaela Bica,
secretar de stat

București 12 mai 2009.

Nr. 1.405/C.

ANEXA Nr. 1

LISTA
persoanelor care au solicitat redobândirea cetățeniei române, cu
menținerea domiciliului în străinătate

Conținutul a fost eliminat conform Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

ANEXA Nr. 2

LISTA
persoanelor care au solicitat redobândirea cetățeniei române,
cu stabilirea domiciliului în România

Conținutul a fost eliminat conform Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...