Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale - MMFPS

Ordinul nr. 539/2009 pentru aprobarea Procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 176 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 mai 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere:

- prevederile art. 12 din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă, republicată;

- prevederile art. 176 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei și protecției sociale emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 176 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, denumită în continuare procedură, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, cât și modelele, caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare și de păstrare a formularelor ce constituie anexe la procedură.

Art. 2. -

Formularele se emit de către personalul de specialitate din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1-4 la procedură.

Art. 3. -

Direcția economică și monitorizare executare silită din cadrul Inspecției Muncii și inspectoratele teritoriale de muncă vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Marian Sârbu

București, 28 aprilie 2009.

Nr. 539.

ANEXĂ

PROCEDURĂ
privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane
fizice sau juridice, conform prevederilor art. 176 din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

;
se încarcă...