Sistemul registrelor statistice | Lege 226/2009

Acesta este un fragment din Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Registrele statistice -
ARTICOLUL 38
Sistemul registrelor statistice

(1) Pentru completarea volumului de date disponibile, reducerea gradului de încărcare a furnizorilor de date și realizarea cercetărilor statistice prin sondaj, Institutul Național de Statistică este autorizat să creeze, să actualizeze și să întrețină registre statistice.

(2) Registrele statistice se creează pe baza surselor de date obținute din recensăminte și din alte cercetări statistice, precum și din surse administrative.

(3) Domeniile pentru care se creează registre statistice, modul de organizare, actualizare și de întreținere a registrelor statistice sunt reglementate prin ordin al președintelui Institutului Național de Statistică.

Acesta este un fragment din Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 226/2009:
Surse administrative
Metodologii statistice
Procesarea și stocarea datelor statistice
Externalizarea activităților statistice
Diseminarea datelor statistice oficiale
Termene de diseminare a datelor statistice oficiale
Diseminarea datelor statistice elaborate în afara programului statistic național anual
Diseminarea datelor individuale
Confidențialitatea datelor statistice oficiale
Protecția datelor statistice
Sistemul registrelor statistice
Actualizarea și întreținerea registrelor statistice
Utilizarea datelor individuale din registrele statistice
Participarea și reprezentarea statisticii oficiale în plan internațional
Colaborarea internațională
Participarea la schimbul de date statistice pe plan internațional
Dispoziții generale
Răspunderea contravențională
Sancțiuni
Editura "Revista Română de Statistică"
Statutul personalului statistic de specialitate
;
se încarcă...