Conducerea | Lege 226/2009

Acesta este un fragment din Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Institutul Național de Statistică -
ARTICOLUL 17
Conducerea Jurisprudență

(1) Institutul Național de Statistică este condus de un președinte cu rang de secretar de stat, ordonator secundar de credite, ajutat de trei vicepreședinți cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a primului-ministru. Modificări (1), Referințe (1)

(2) Vicepreședinții au următoarele atribuții:

a) coordonează activitatea de organizare a sistemului statistic național și cooperarea internațională în domeniul statistic, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1);

b) coordonează activitatea de statistică economică și socială;

c) coordonează infrastructura statistică.

(3) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele emite ordine și instrucțiuni.

(4) Președintele Institutului Național de Statistică reprezintă instituția în raporturile cu Administrația prezidențială, Parlamentul României, Guvernul României, cu alte autorități publice, cu terțe persoane juridice, cu persoane fizice, precum și cu organizații din țară și din străinătate. Președintele poate da împuternicire de reprezentare specifică și altor persoane din cadrul Institutului Național de Statistică.

(5) Președintele îndeplinește, în domeniul său de activitate, următoarele atribuții principale:

a) organizează, coordonează și controlează aplicarea legilor, ordonanțelor și a hotărârilor Guvernului, a ordinelor și a instrucțiunilor emise potrivit legii, cu respectarea limitelor de autoritate și a principiului autonomiei locale a instituțiilor publice și a operatorilor economici;

b) inițiază și avizează proiecte de lege, de ordonanțe și de hotărâri ale Guvernului, în condițiile stabilite de metodologia aprobată de Guvern;

c) reprezintă interesele statului în diferite organe și organisme internaționale în probleme de statistică, în conformitate cu acordurile și convențiile la care România este parte, precum și cu alte înțelegeri stabilite în acest scop, și dezvoltă relații de colaborare cu organe și organizații similare din alte state, precum și cu organizații internaționale al căror domeniu de activitate interesează;

d) cooperează cu instituțiile de învățământ superior de specialitate pentru formarea și perfecționarea pregătirii profesionale a personalului din sistemul statisticii oficiale;

e) numește și eliberează din funcție, în condițiile legii, personalul din aparatul propriu al institutului, precum și directorul și directorul adjunct, după caz, al unităților sale subordonate;

f) îndeplinește alte atribuții specifice, în domeniul său de activitate.

(6) Atribuțiile specifice vicepreședinților sunt stabilite prin ordin al președintelui.

(7) Secretarul general al Institutului Național de Statistică, înalt funcționar public, numit în condițiile legii, este subordonat președintelui.

Acesta este un fragment din Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 226/2009:
Coordonarea și funcționarea Sistemului statistic național
Strategia Sistemului statistic național
Programul statistic național multianual
Programul statistic național anual
Scopul și funcțiile Consiliului Statistic Național
Componența și numirea membrilor Consiliului
Reguli de funcționare
Organizarea
Funcții și atribuții
Resurse
Conducerea
Centrul Național de Pregătire în Statistică
Centrul de conferințe
Organizarea
Funcții și atribuții
Autorizarea colectării datelor statistice
Metode de colectare a datelor statistice
Drepturile furnizorilor de date
Obligațiile furnizorilor de date
Surse de date statistice
Surse statistice
;
se încarcă...