Guvernul României

Hotărârea nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casă

Modificări (7), Referințe (9), Reviste (4), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 418 din 18 iunie 2009.

În vigoare de la 18 iunie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă",

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) În scopul facilitării accesului persoanelor fizice la achiziția unei locuințe prin contractarea de credite, se aprobă normele de implementare a programului "Prima casă", denumit în continuare programul, cuprinse în anexa nr. 1. Modificări (1)

(2) Programul, definit ca program guvernamental, are următoarele caracteristici:

a) caracter național, determinat de aplicabilitatea acestuia pe întregul teritoriu al țării;

b) caracter social, reprezentat de intervenția statului în procesul de garantare a creditelor contractate de persoanele fizice pentru achiziția de locuințe.

Art. 2. - Modificări (2), Jurisprudență

Beneficiarii pot achiziționa în cadrul programului următoarele tipuri de locuințe:

a) locuință finalizată;

b) locuință care urmează să se construiască; Modificări (1)

c) locuință aflată în faza de construcție, denumită în continuare construcție la roșu. Referințe (1)

Art. 3. - Modificări (1)

Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care achiziționează locuințe prevăzute la art. 2 și pentru finanțatori sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. -

Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri și Ministerul Administrației și Internelor sunt împuternicite să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
p. Ministrul întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului
și mediului de afaceri,
Marin Gheorghe,
secretar de stat
Viceprim-ministru, ministrul administrației și internelor,
Dan Nica

București, 17 iunie 2009.

Nr. 717.

ANEXA Nr. 1 Referințe (1), Reviste (4)

NORME
de implementare a programului "Prima casă"
Modificări (19)

ANEXA Nr. 2

CRITERII
de eligibilitate pentru beneficiarii care achiziționează locuințe finalizate, care urmează să se construiască sau aflate în faza de construcție la roșu și pentru finanțatori
Modificări (10)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Ședința de Guvern din 22 septembrie 2014: Acte normative adoptate
Programul Prima Casă a fost din nou modificat!
Mai mulți bani pentru Prima Casă
Prima Casă 2017. Plafon în scădere și alte schimbări importante în programul guvernamental
;
se încarcă...