Guvernul României

Hotărârea nr. 601/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Administrației Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor, a Structurii organizatorice a Administrației Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor și a unităților din subordine, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 173/2008 privind intervențiile active în atmosferă

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 iunie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 44 alin. (5), art. 51 alin. (3) și art. 110 alin. (1) din Legea nr. 173/2008 privind intervențiile active în atmosferă,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Administrației Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă Structura organizatorică a Administrației Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor și a unităților din subordine, menționată în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 173/2008 privind intervențiile active în atmosferă, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. -

Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexele nr. 1-3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, pădurilor
și dezvoltării rurale,
Ilie Sârbu
Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Dan Nica
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Marian Sârbu
Ministrul mediului,
Nicolae Nemirschi
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea

București, 13 mai 2009.

Nr. 601.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...