Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări

Hotărârea nr. 117/2009 pentru abrogarea Normelor privind operațiunile în numele și în contul statului de compensare parțială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0)

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 iulie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului, cu modificările și completările ulterioare,

analizând Normele privind operațiunile în numele și în contul statului de compensare parțială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0) și ținând seama de:

Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;
Nota de aprobare nr. 516 din 26 iunie 2009, întocmită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.;
discuțiile și propunerile formulate în ședința din 2 iulie 2009 de către membrii Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări,

Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, întrunit în plenul ședinței din ziua de 2 iulie 2009, hotărăște:

Art. 1. -

Se abrogă Normele privind operațiunile în numele și în contul statului de compensare parțială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări nr. 73/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 septembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

Pentru solicitările de acordare a compensației de dobândă aferente trimestrului I al anului 2009, aflate în analiză, se aplică prevederile Normelor privind operațiunile în numele și în contul statului de compensare parțială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări nr. 73/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 septembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare.

p. Președintele Comitetului Interministerial de Finanțări,
Garanții și Asigurări,
Mircea-Ionuț Costea

București, 2 iulie 2009.

Nr. 117.

;
se încarcă...