Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări

Hotărârea nr. 116/2009 pentru aprobarea Normei privind compensarea parțială a dobânzii plătite de IMM la creditele în lei (NI-CST-15-I/0)

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 iulie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului, cu modificările și completările ulterioare,

analizând Norma privind compensarea parțială a dobânzii plătite de IMM la creditele în lei (NI-CST-15-I/0) și ținând seama de:

- Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;

- Nota de aprobare nr. 516 din 26 iunie 2009, întocmită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.;

- discuțiile și propunerile formulate în ședința din data de 2 iulie 2009 de către membrii Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări,

Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, întrunit în plenul ședinței din ziua de 2 iulie 2009, hotărăște:

Articol unic. -

Se aprobă Norma privind compensarea parțială a dobânzii plătite de IMM la creditele în lei (NI-CST-15-I/0), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

p. Președintele Comitetului Interministerial de Finanțări,
Garanții și Asigurări,
Mircea-Ionuț Costea

București, 2 iulie 2009.

Nr. 116.

ANEXĂ

NORMĂ
privind compensarea parțială a dobânzii plătite de IMM la creditele în lei (NI-CST-15-I/0)
Modificări (1)

;
se încarcă...