Guvernul României

Anexele nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 601/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Administrației Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor, a Structurii organizatorice a Administrației Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor și a unităților din subordine, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 173/2008 privind intervențiile active în atmosferă

Modificări (1), Referințe (1)

În vigoare de la 05 iunie 2009

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

ANEXA Nr. 1

REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL ADMINISTRAȚIEI SISTEMULUI NAȚIONAL
ANTIGRINDINĂ ȘI DE CREȘTERE A PRECIPITAȚIILOR

PARTEA I ORGANIZARE

A. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. -

Administrația Sistemului Național Antigrindină și de creștere a precipitațiilor, denumită în continuare Administrația, este înființată potrivit prevederilor Legii nr. 173/2008 privind intervențiile active în atmosferă și se organizează și funcționează potrivit prezentului Regulament.

Art. 2. -

Administrația este instituție publică de interes național cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, având în structura sa Centre zonale de coordonare cu statut de sucursale, unități de combatere a căderilor de grindină și Unități de creștere a precipitațiilor fără personalitate juridică, unități ce se vor constitui ca urmare a progresului tehnico științific, precum și grupuri de combatere independente.

Art. 3. -

Administrația asigură dezvoltarea și funcționarea Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor, denumit în continuare Sistem, controlul în domeniul intervențiilor active în atmosferă, precum și organizarea colaborării internaționale în domeniu.

Art. 4. -

Președintele Administrației este ordonator secundar de credite și răspunde de realizarea bugetului de venituri și cheltuieli și de folosirea creditelor bugetare, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice cu modificările ulterioare.

Art. 5. -

Administrația Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor întocmește anual propuneri privind bugetul, potrivit prevederilor Legii nr. 173/2008 privind intervențiile active în atmosferă, structurat conform clasificației bugetare, pe care le transmite Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

Art. 6. -

Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Administrația exercită următoarele funcții:

a) de strategie, prin care se elaborează strategia de dezvoltare a Sistemului, potrivit Programului de realizare a Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor și cu tendințele de dezvoltare pe plan internațional al domeniului intervențiilor active în atmosferă,

b) de reglementare, prin care se asigură potrivit strategiei adoptate, realizarea cadrului juridic și elaborarea reglementărilor specifice din domeniu;

c) de reprezentare, pe plan intern și extern în domeniul intervențiilor active în atmosferă;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...