Guvernul României

Hotărârea nr. 238/2008 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.733/2006 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Varianta de ocolire Cluj Est

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 martie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.733/2006 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Varianta de ocolire Cluj Est", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.012 din 20 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu pozițiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. -

(1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării "Varianta de ocolire Cluj Est" cu suma globală estimată de 3.373 mii lei alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul "Alte transferuri", poziția "Investiții ale agenților economici cu capital de stat".

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă imobilelor cuprinse în anexă.

Art. III. -

Persoanele fizice/juridice prevăzute în anexă vor depune cererile pentru plata justei despăgubiri în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în condițiile legii.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor,
Barna Tanczos,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 5 martie 2008.

Nr. 238.

ANEXĂ

TABEL cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării
de utilitate publică "Varianta de ocolire Cluj Est"

Nr. crt. Județul Unitatea administrativ- teritorială Nr. cadastral Suprafața terenului (m2) Suprafața rezultată din construcții Numele proprietarului conform documentațiilor tehnico-cadastrale
Suprafața rezultată din acte Suprafața rezultată din măsurători
"136 Cluj Feleacu, sat Feleacu 839/2 1.664 352 0 FELECAN SUSANA
137 Cluj Feleacu, sat Feleacu 800 2.128 2.128 0 DUȘA I. LUDOVICA
138 Cluj Feleacu, sat Feleacu 845/2 15.482 664 0 CĂLBĂJOS SUSANA
139 Cluj Feleacu, sat Feleacu 793/2 17.457 1.812 0 PIPAȘ ILEANA
CĂTUNA ANA
RUSU VASILE
140 Cluj Feleacu, sat Feleacu 871 1.639 1.639 0 PRIMĂRIA FELEACU
141 Cluj Feleacu, sat Feleacu 799/2 8.359 395 0 RUSU IOAN
RUSU AUREL
142 Cluj Feleacu, sat Feleacu 801/2 4.404 920 0 GLIGAN SUSANA
143 Cluj Feleacu, sat Feleacu 802/2 23.263 1.287 0 RUSU ANA
PĂCURAR VIORICA
144 Cluj Feleacu, sat Feleacu 851/2 6.806 1.845 0 NICULA ANA
145 Cluj Feleacu, sat Feleacu 795/2 9.300 2.570 0 NICULA TODOR
146 Cluj Feleacu, sat Feleacu 831/2 2.800 1.716 0 NICULA V. GAVRILĂ
147 Cluj Feleacu, sat Feleacu 837/2 5.800 3.130 0 NICULA IOAN
TANȚĂU MARIA
NICULA VICTORIA
MORAR EUGENIA
NICULA GAVRILĂ
148 Cluj Feleacu, sat Feleacu 869/2 2.900 1.981 0 PRIMĂRIA FELEACU
149 Cluj Feleacu, sat Feleacu 823/2 22.439 979 0 MICLEA G. AURELIA
150 Cluj Feleacu, sat Feleacu 850/2 6.090 750 0 BALEA DOCHIȚA
151 Cluj Feleacu, sat Feleacu 808/2 16.733 889 0 TANȚĂU Al. ALEXANDRU
TANȚĂU IOAN
152 Cluj Feleacu, sat Feleacu 844/2 13.133 745 0 TANȚĂU V. TRAIAN
153 Cluj Feleacu, sat Feleacu 815/2 46.146 1.546 0 DUMITRU G. RĂMĂNUȚ
GAVRIȘAN G. MARIA
NICOARĂ G. ILEANA
154 Cluj Feleacu, sat Feleacu 803/2 8.806 286 0 NECHIFOR GAVRIL
155 Cluj Feleacu, sat Feleacu 818/2 9.537 1.241 0 SECHELEA VICTORIA
156 Feleacu, sat Feleacu 820/2 12.335 970 0 RUS A. ROZALIA
157 Cluj Feleacu, sat Feleacu 858/2 19.459 741 0 TANȚĂU GAVRIL
TANȚĂU VASILE
VĂDEAN MARIA
CRIȘAN SUSANA
POP LEONTINA
FĂRCĂȘAN ANA
RADU ROZALIA
158 Cluj Feleacu, sat Feleacu 830/2 6.465 1.415 0 BOJAN G. ȘTEFAN
159 Cluj Feleacu, sat Feleacu 847/2 2.900 1.186 0 COSTEA ȘTEFAN
160 Cluj Feleacu, sat Feleacu 848/2 7.700 1.019 0 BALEA MARIA
161 Cluj Feleacu, sat Feleacu 846/2 3.800 1.847 0 CĂLBĂJOS LUCREȚIA
BALEA MARIA
162 Cluj Feleacu, sat Feleacu 821/2 10.272 109 0 VĂDEAN GAVRILĂ
163 Cluj Feleacu, sat Feleacu 864/2 9.606 2.075 0 NICOARĂ GAVRIL
NICOARĂ IOAN
164 Cluj Feleacu, sat Feleacu 841/2 18.987 1.728 0 ȘIMON SIMION
165 Cluj Feleacu, sat Feleacu 843 9.400 1.400 0 POP NASTASIA
166 Cluj Feleacu, sat Feleacu 874/2 31.200 1.323 0 NICULA SIMION
167 Cluj Feleacu, sat Feleacu 856/2 1.200 928 0 DUȘA TĂNASIE
168 Cluj Feleacu, sat Feleacu 870/2 33.360 1.284 0 MEȘTER CRUCIȚA
TAT EMILIA
TAT LIANA
TAT CIPRIAN
169 Cluj Feleacu, sat Feleacu 842/2 11.917 27 0 RUSU LEONTINA
170 Cluj Feleacu, sat Feleacu 863/2 23.435 2.149 0 MUREȘAN ILEANA
MUREȘAN VASILE
MUREȘAN MIRCEA DAN
POPOVICI SENIA
171 Cluj Feleacu, sat Feleacu 838/2 28.302 919 0 BOLBOACĂ ANA
TANȚĂU ILEANA
ȘIMON MARIA
172 Cluj Feleacu, sat Feleacu 840/2 13.363 888 0 NECHIFOR GAVRILĂ
173 Cluj Feleacu, sat Feleacu 829/2 9.741 457 0 GROZA GLIGORE
GROZA IOAN
GROZA SIMION
TANȚĂU LUCREȚIA
GROZA ALEXANDRU
GROZA PETRU
DÂMBAN ROZALIA
SÎRBU IOAN
SÎRBU FLORIN
PETRUȚA FLORINA-DIANA
174 Cluj Feleacu, sat Feleacu 873 1.379 1.379 0 PRIMĂRIA FELEACU
175 Cluj Feleacu, sat Feleacu 849/2 2.900 701 0 BOLBOACĂ G. ROZALIA
176 Cluj Feleacu, sat Feleacu 852/2 13.249 815 0 BALEA VASILE
BALEA MARIA
177 Cluj Feleacu, sat Feleacu 867/2 6.010 389 0 NICULA SIMION
178 Cluj Feleacu, sat Feleacu 816/2 13.982 616 0 MACAVEI ROZALIA
BALEA ILEANA
179 Cluj Feleacu, sat Feleacu 814/2 4.734 1.427 0 RUS ANA, RUS VASILE
RUS IOAN
SUCIU MARIOARA
TANȚĂU ELENA
180 Cluj Feleacu, sat Feleacu 817/2 5.781 672 0 CORCEA ANASTASIA
181 Cluj Feleacu, sat Feleacu 813/2 13.900 1.932 0 NECHIFOR CONSTANTIN
182 Cluj Feleacu, sat Feleacu 819/2 5.937 1.388 0 BALEA GAVRIL,
BALEA ALEXANDRU
BALEA ILEANA
SELEGEAN MARIA
CHIOREAN ANA
183 Cluj Cluj-Napoca 12702/2 3.572 2.666 0 PRIMARIA CLUJ-NAPOCA
184 Cluj Cluj-Napoca 12700/2 8.000 2.377 0 PRIMARIA CLUJ-NAPOCA
185 Cluj Cluj-Napoca 12696/2 3.007 1.101 0 PRIMARIA CLUJ-NAPOCA
186 Cluj Cluj-Napoca 12691/2 2.468 1.146 0 PRIMARIA CLUJ-NAPOCA
187 Cluj Apahida, sat Dezmir 1295/2 7.250 999 0 S.C. BOOTSWANIA - S.R.L.
188 Cluj Apahida, sat Dezmir 1276/2 17.400 8.618 0 S.C. MTC ROMÂNIA IMPEX - S.R.L.
189 Cluj Cluj-Napoca, Someșeni 13042/2 13043/2 3.000 364 0 S.C. ROMTRANS - S.A.
190 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 861 1.911.667 24.677 0 PRIMĂRIA FELEACU
191 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 941/2 3.490 250 0 PRIMĂRIA FELEACU
192 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 948/2 2.900 546 0 PRIMĂRIA FELEACU
193 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 942/2 12.806 543 0 ROȘCA GHEORGHE
194 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 945/2 26.554 655 0 VOJOS FRANCISC
195 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 931/2 27.888 261 0 SAJGO N. MARTIN
196 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 865/2 10.300 315 0 SZABO NICOLAE
KUN ECATERINA
197 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 884/2 12.700 211 0 JOSZA IOAN
198 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 892/2 48.576 334 0 VAJAS ELISABETA
199 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 872/2 14.768 331 0 CSIKI IOAN
200 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 868/2 14.768 267 0 CSIKI IOAN
201 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 891/2 45.023 527 0 NYERGEȘ ILEANA,
KUN SUSANA,
NAGYI ECATERINA
202 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 878/2 36.784 663 0 JOSZA ȘTEFAN
203 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 894/2 26.037 231 0 VAJAS ECATERINA
204 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 888/2 33.539 283 0 CZAKO ILONA
205 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 895/2 50.521 871 0 VAJAS I. IOAN
206 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 903/2 24.432 445 0 LUKACS ARPAD
207 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 940/2 2.900 341 0 PRIMĂRIA FELEACU
208 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 890/2 8.700 517 0 NYERGEȘ IOAN
209 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 933/2 28.742 209 0 BALOG GHEORGHE
210 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 896/2 26.108 13 0 IASKO NICOLAE
211 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 897/2 8.700 1.347 0 NAGY MARTIN
212 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 904/2 30.475 445 0 VONO IOAN
213 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 881/2 12.500 525 0 SAJGO NICOLAE
214 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 893/2 36.784 565 0 JASZA ȘTEFAN
215 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 902/2 4.300 538 0 IASKO ILEANA
216 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 908/2 14.400 1.061 0 KOCSIS IOAN
217 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 889/2 20.200 479 0 SAJGO S. ECATERINA
218 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 898/2 32.134 146 0 SAJGO ELISABETA
219 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 928/2 1.800 5 0 VAJAS MARTIN
220 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 921/2 23.885 459 0 LORINCZ ELISABETA
221 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 929/2 1.400 234 0 SAIGO GRIGORE
222 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 925/2 15.900 225 0 SĂLĂJAN V. ȘTEFAN,
SĂLĂJAN V. VASILE
223 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 910/2 20.659 224 0 SĂLĂJAN IOAN
224 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 924/2 4.300 249 0 IASKO ILEANA
225 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 943/2 1.400 272 0 SUTO SAJGO ERZSI
226 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 920/2 12.949 566 0 CZIRIAK M. IANOS
227 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 915/2 9.421 294 0 HALASZ ȘTEFAN
228 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 947/2 1.400 292 0 KUN ELISABETA
229 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 919/2 2.500 658 0 GERGELY IOAN
230 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 939/2 29.633 327 0 SAIGO MARTIN
SAIGO IOAN
231 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 911/2 33.072 313 0 KUN CĂTĂLINA
232 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 912/2 8.150 730 0 TARSOLY ELENA
233 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 938/2 25.277 550 0 CSIKI PETRU
234 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 913/2 38.542 587 0 NAGY MARTIN
235 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 952/2 43.770 3.637 0 LUCA CORNELIA
236 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 944/2 29.633 3.934 0 SAIGO MARTIN
SAJGO IOAN
237 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 949 2.150 2.150 0 SIN ELISABETA
238 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 936 16.450 2.150 0 JOZSA FRANCISC
TOTH IOAN
HORVATH ȘTEFAN
239 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 937 17.403 2.100 0 HORVATH ȘTEFAN
TOTH IOAN
240 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 951/2 9.300 2.297 0 HORVATH ȘTEFAN
SZABO IOAN
241 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 950/2 7.634 431 0 HORVATH ȘTEFAN
TOTH IOAN
242 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 946/2 32.781 244 0 HORVATH ȘTEFAN
TOTH SUSANA
243 Cluj Cluj-Napoca, Someșeni 13041/2 2.946 156 0 HEIN DARIA ANDREEA
244 Cluj Feleacu 638/2 3.317 1.213 0 BERARIU TRAIAN
245 Cluj Apahida, sat Sânnicoară 1200/2 59.996 3.442 0 MĂRCEAN AUREL
246 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 1022/2 8.150 54 0 TARSOLY ELENA
247 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 1027/2 1.400 694 0 PRIMĂRIA FELEACU
248 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 1038/2 2.900 474 0 PRIMĂRIA FELEACU
249 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 1005/2 2.900 556 0 PRIMĂRIA FELEACU
250 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 1018/2 32.220 356 0 IASKO MARTIN
251 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 1019/2 1.400 155 0 PRIMĂRIA FELEACU
252 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 1003/2 31.309 3.947 0 SZABO NICOLAE
253 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 999/2 40.200 1.230 0 SZABO GHEORGHE
254 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 1017/2 9.300 2.055 0 IASKO VASILE
255 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 1013/2 58.629 1.170 0 VAJAS FRANCISC, VAJAS MIHAI, GERGELY I.
256 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 1004/2 2.900 445 0 PRIMĂRIA FELEACU
257 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 1010/2 28.742 687 0 BALOG ELISABETA
258 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 981/2 16.119 9 0 KUN ȘTEFAN
259 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 1012/2 16.759 329 0 SĂLĂJAN IOAN
260 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 1011/2 5.800 1.087 0 PRIMĂRIA FELEACU
261 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 1002/2 25.440 539 0 SZABO ELISABETA
262 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 1014/2 1.600 517 0 PRIMĂRIA FELEACU
263 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 1033/2 2.900 195 0 KUN ALEXANDRU
264 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 1039/2 28.608 493 0 IOZSA ELISABETA
265 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 1041/2 800 179 0 PRIMĂRIA FELEACU
266 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 1034/2 42.842 584 0 CSAKO ILEANA
267 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 1036/2 1.800 319 0 PRIMĂRIA FELEACU
268 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 1020/2 19.208 384 0 BODOR ILEANA
269 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 1040/2 2.900 378 0 BODOR ILEANA, BODOR IOAN
270 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 1026/2 27.812 1.747 0 KUN IOSIF
271 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 1025/2 13.600 449 0 SAYGO MARTON
272 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 1030/2 25.968 572 0 JASKO JANOS
273 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 1023/2 2.900 938 0 PRIMĂRIA FELEACU
274 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 1016/2 1.400 1.067 0 VARADI MARTIN, VARADI ELISABETA
275 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 1015/2 32.781 671 0 HORVATH STEFAN, TOTH SUSANA
276 Cluj Cluj-Napoca, Someșeni 12695/2 3.550 2.823 0 MILEA MARIA
277 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 1037/2 2.900 909 0 PRIMĂRIA FELEACU
278 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 1046 47.928 2.100 0 LASZLO ILEANA
279 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 1045/2 16.491 2.225 0 TOTH ILEANA, TOTH STEFAN, KALMAN ILEANA, VARADI ELISABETA
280 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 1048/2 2.910 86 0 TOTH NICULAE,SZABO CATALINA
281 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 1044/2 19.686 524 0 SZABO MARTIN
282 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 1043/2 47.529 899 0 SAJGO MIHAI
283 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 406/2 2.900 1.670 0 DUNCA ELENA, DUNCA VIOREL
284 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 1052/2 8.150 349 0 SAJGO P. GRIGORE
285 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 1049/2 14.141 509 0 BODOR ROBERT
286 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 1035/2 4.300 272 0 VAJAS STEFAN
287 Cluj Feleacu, sat Gheorghieni 1051/2 5.800 46 0 SZABO IULIANA, SZABO MARTON
SUPRAFAȚA TOTALĂ (m2): 173.957"

;
se încarcă...