Art 98 Dispoziții tranzitorii și finale | Lege 182/2000

Acesta este un fragment din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții tranzitorii și finale -
Art. 98.
-

(1) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi****) instituțiile publice specializate sunt obligate să prezinte Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor propuneri în legătură cu clasarea în tezaur a bunurilor culturale mobile deținute.

(2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi cultele religioase, precum și instituțiile publice nespecializate sunt obligate să depună la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor în a căror rază teritorială își au sediul inventarul de bunuri culturale mobile deținute, în vederea efectuării operațiunilor de clasare.

(3) Termenul de finalizare a procedurii de clasare este de 6 luni pentru bunurile culturale mobile prevăzute la alin. (1) și (2), care sunt supuse acestei proceduri în primele 9 luni de aplicare a prezentei legi.

****) Prezenta lege a intrat în vigoare la 90 de zile de la data de 27 octombrie 2000, data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Acesta este un fragment din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 182/2000:
Art 88 Infracțiuni
Art 89 Infracțiuni
Art 90 Infracțiuni
Art 91 Infracțiuni
Art 92 Infracțiuni
Art 93 Infracțiuni
Art 94 Infracțiuni
Art 95 Infracțiuni
Art 96 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 97 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 98 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 99 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 100 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 101 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 102 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 103 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 104 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 105 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...