Art 96 Dispoziții tranzitorii și finale | Lege 182/2000

Acesta este un fragment din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții tranzitorii și finale -
Art. 96.
-

(1) În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Culturii și Cultelor va emite, cu avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor:

a) Normele de clasare a bunurilor culturale mobile;

b) Normele de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;

c) Normele de conservare și restaurare a bunurilor culturale aflate în colecții publice;

d) Normele de acreditare a experților;

e) Normele de acreditare a specialiștilor;

f) Normele de acreditare a conservatorilor și restauratorilor;

g) Normele privind autorizarea laboratoarelor și a atelierelor de conservare și restaurare*);

h) Normele metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile**);

i) Normele privind comerțul cu bunuri culturale mobile***).

(2) Normele prevăzute la alin. (1) lit. a)-h) vor fi aprobate prin ordin al ministrului culturii și cultelor și vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Normele prevăzute la alin. (1) lit. i) vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 216/2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea laboratoarelor și a atelierelor de conservare și restaurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 5 martie 2004, cu modificările ulterioare.

**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 518/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 28 aprilie 2004, cu modificările ulterioare.

***) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.420/2003 pentru aprobarea Normelor privind comerțul cu bunuri culturale mobile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 16 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 182/2000:
Art 86 Infracțiuni
Art 87 Infracțiuni
Art 88 Infracțiuni
Art 89 Infracțiuni
Art 90 Infracțiuni
Art 91 Infracțiuni
Art 92 Infracțiuni
Art 93 Infracțiuni
Art 94 Infracțiuni
Art 95 Infracțiuni
Art 96 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 97 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 98 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 99 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 100 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 101 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 102 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 103 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 104 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 105 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...