Art 55 Organisme și instituții specializate | Lege 182/2000

Acesta este un fragment din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Organisme și instituții specializate -
Art. 55.
-

Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor are următoarele atribuții:

a) evaluează rapoartele de expertiză și hotărăște asupra clasării bunurilor culturale mobile, inclusiv a celor aflate în biblioteci;

b) primește contestațiile făcute de persoane fizice și juridice cu privire la procedura de clasare a bunurilor culturale mobile și face propuneri referitoare la soluționarea acestora;

c) avizează normele de clasare a bunurilor culturale mobile și normele privind comerțul cu bunuri culturale mobile;

d) avizează normele privind executarea mulajelor, facsimilelor și copiilor, precum și a tirajelor postume după plăcile originale de gravură, în cazul bunurilor culturale mobile clasate;

e) avizează normele de conservare și de restaurare a bunurilor culturale mobile clasate și stabilește prioritățile de restaurare a acestora;

f) avizează normele de acreditare a experților, normele de acreditare a specialiștilor, normele de acreditare a conservatorilor și restauratorilor, precum și normele privind autorizarea laboratoarelor și a atelierelor de conservare și restaurare;

g) avizează funcționarea laboratoarelor și a atelierelor care urmează să efectueze operațiuni de restaurare;

h) avizează exportul temporar al bunurilor culturale mobile clasate;

i) avizează normele metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile;

j) avizează funcționarea operatorilor economici care comercializează sau organizează licitații cu bunuri culturale mobile;

k) avizează regulamentele de organizare și funcționare a muzeelor și colecțiilor publice;

l) acreditează experții, specialiștii, conservatorii și restauratorii;

m) acreditează specialiștii care pot avea acces, în condițiile legii, la informația conținută în registrele operatorilor economici autorizați să comercializeze bunuri culturale mobile;

n) orice alte atribuții date în competența sa, potrivit legii.

Acesta este un fragment din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 182/2000:
Art 45 Circulația bunurilor culturale mobile
Art 46 Regimul juridic al bunurilor arheologice mobile descoperite întâmplător sau prin cercetări arheologice
Art 47 Regimul juridic al bunurilor arheologice mobile descoperite întâmplător sau prin cercetări arheologice
Art 48 Regimul juridic al bunurilor arheologice mobile descoperite întâmplător sau prin cercetări arheologice
Art 49 Regimul juridic al bunurilor arheologice mobile descoperite întâmplător sau prin cercetări arheologice
Art 50 Finanțarea activităților specifice de protejare a patrimoniului cultural național mobil
Art 51 Finanțarea activităților specifice de protejare a patrimoniului cultural național mobil
Art 52 Organisme și instituții specializate
Art 53 Organisme și instituții specializate
Art 54 Organisme și instituții specializate
Art 55 Organisme și instituții specializate
Art 56 Organisme și instituții specializate
Art 57 Organisme și instituții specializate
Art 58 Organisme și instituții specializate
Art 59 Organisme și instituții specializate
Art 60 Organisme și instituții specializate
Art 61 Organisme și instituții specializate
Art 62 Restituirea bunurilor culturale mobile care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene
Art 63 Restituirea bunurilor culturale mobile care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene
Art 64 Restituirea bunurilor culturale mobile care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene
Art 65 Restituirea bunurilor culturale mobile care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene
;
se încarcă...