Art 43 Circulația bunurilor culturale mobile | Lege 182/2000

Acesta este un fragment din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Circulația bunurilor culturale mobile -
Art. 43.
-

(1) Persoanele fizice sau juridice de drept privat, proprietare ale bunurilor culturale mobile clasate, au obligația de a anunța în scris serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor în termen de 15 zile de la data transferării unui astfel de bun în proprietatea altei persoane, precum și de la data instituirii unui drept real asupra unui astfel de bun.

(2) În cazul pierderii sau al furtului bunurilor culturale mobile clasate, proprietarii, titularii altor drepturi reale, titularii dreptului de administrare, precum și deținătorii cu orice titlu ai acestor bunuri au obligația de a anunța, în scris, în termen de 24 de ore de la constatare, organul de poliție din raza teritorială.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), precum și în cazul distrugerii totale sau parțiale a bunurilor culturale mobile clasate proprietarii, titularii altor drepturi reale, titularii dreptului de administrare, precum și deținătorii cu orice titlu ai acestor bunuri au obligația de a anunța în scris serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii și Cultelor în termen de 3 zile de la constatare.

(4) După înregistrarea comunicării prevăzute la alin. (3) serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor vor anunța imediat, în scris, organele de poliție din raza teritorială.

Acesta este un fragment din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 182/2000:
Art 33 Circulația bunurilor culturale mobile
Art 34 Circulația bunurilor culturale mobile
Art 35 Circulația bunurilor culturale mobile
Art 36 Circulația bunurilor culturale mobile
Art 37 Circulația bunurilor culturale mobile
Art 38 Circulația bunurilor culturale mobile
Art 39 Circulația bunurilor culturale mobile
Art 40 Circulația bunurilor culturale mobile
Art 41 Circulația bunurilor culturale mobile
Art 42 Circulația bunurilor culturale mobile
Art 43 Circulația bunurilor culturale mobile
Art 44 Circulația bunurilor culturale mobile
Art 45 Circulația bunurilor culturale mobile
Art 46 Regimul juridic al bunurilor arheologice mobile descoperite întâmplător sau prin cercetări arheologice
Art 47 Regimul juridic al bunurilor arheologice mobile descoperite întâmplător sau prin cercetări arheologice
Art 48 Regimul juridic al bunurilor arheologice mobile descoperite întâmplător sau prin cercetări arheologice
Art 49 Regimul juridic al bunurilor arheologice mobile descoperite întâmplător sau prin cercetări arheologice
Art 50 Finanțarea activităților specifice de protejare a patrimoniului cultural național mobil
Art 51 Finanțarea activităților specifice de protejare a patrimoniului cultural național mobil
Art 52 Organisme și instituții specializate
Art 53 Organisme și instituții specializate
;
se încarcă...