Art 34 Circulația bunurilor culturale mobile | Lege 182/2000

Acesta este un fragment din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Circulația bunurilor culturale mobile -
Art. 34.
-

(1) Pentru organizarea unor expoziții sau realizarea unor proiecte culturale instituțiile publice pot împrumuta, după caz, unor instituții publice sau persoane juridice de drept privat din țară, în condițiile dreptului comun, bunuri culturale mobile clasate pe care le dețin în administrare, cu avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor și cu aprobarea Ministerului Culturii și Cultelor.

(2) Persoanele fizice și juridice de drept privat pot împrumuta instituțiilor publice sau persoanelor juridice de drept privat, în condițiile dreptului comun și ale prezentei legi, bunuri culturale mobile clasate.

(3) Bunurile culturale mobile clasate, aparținând cultelor religioase, pot fi împrumutate instituțiilor publice specializate, în condițiile dreptului comun și ale prezentei legi, cu aprobarea șefilor de cult.

(4) Organizatorul expoziției sau inițiatorul/autorul proiectului cultural răspunde civil, material, disciplinar, contravențional sau penal, după caz, de integritatea bunurilor expuse, luând toate măsurile necesare pentru înlăturarea oricărui risc, în condiții de securitate, de conservare, de asigurare și de stabilire a cotelor valorice respective.

Acesta este un fragment din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 182/2000:
Art 24 Păstrarea, depozitarea și asigurarea securității bunurilor culturale mobile
Art 25 Păstrarea, depozitarea și asigurarea securității bunurilor culturale mobile
Art 26 Păstrarea, depozitarea și asigurarea securității bunurilor culturale mobile
Art 27 Păstrarea, depozitarea și asigurarea securității bunurilor culturale mobile
Art 28 Conservarea și restaurarea bunurilor culturale mobile clasate
Art 29 Conservarea și restaurarea bunurilor culturale mobile clasate
Art 30 Conservarea și restaurarea bunurilor culturale mobile clasate
Art 31 Conservarea și restaurarea bunurilor culturale mobile clasate
Art 32 Conservarea și restaurarea bunurilor culturale mobile clasate
Art 33 Circulația bunurilor culturale mobile
Art 34 Circulația bunurilor culturale mobile
Art 35 Circulația bunurilor culturale mobile
Art 36 Circulația bunurilor culturale mobile
Art 37 Circulația bunurilor culturale mobile
Art 38 Circulația bunurilor culturale mobile
Art 39 Circulația bunurilor culturale mobile
Art 40 Circulația bunurilor culturale mobile
Art 41 Circulația bunurilor culturale mobile
Art 42 Circulația bunurilor culturale mobile
Art 43 Circulația bunurilor culturale mobile
Art 44 Circulația bunurilor culturale mobile
;
se încarcă...