Art 23 Păstrarea, depozitarea și asigurarea securității bunurilor culturale mobile | Lege 182/2000

Acesta este un fragment din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Păstrarea, depozitarea și asigurarea securității bunurilor culturale mobile -
Art. 23.
-

(1) Proprietarii, titularii altor drepturi reale sau ai dreptului de administrare, precum și deținătorii cu orice titlu ai bunurilor culturale mobile clasate au următoarele obligații:

a) să asigure cele mai bune condiții de păstrare, conservare și, după caz, de depozitare a bunurilor, prevenind orice degradare, deteriorare sau distrugere a acestora;

b) să nu deterioreze și să nu distrugă aceste bunuri, iar în cazul celor din metal nici să nu le topească;

c) să asigure securitatea acestor bunuri;

d) să înștiințeze în termen de maximum 5 zile serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor în cazul constatării unui pericol iminent de distrugere sau de degradare gravă a acestor bunuri;

e) să nu utilizeze și să nu permită utilizarea acestor bunuri la organizarea de spectacole, parade ale modei, ca recuzită cinematografică sau teatrală, precum și în orice alte scopuri care le-ar periclita integritatea sau le-ar expune pierderii, deteriorării ori sustragerii;

f) să permită accesul specialiștilor din cadrul serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor în scopul constatării stării de conservare a acestor bunuri; în cazul deținătorilor persoane fizice și al persoanelor juridice de drept privat accesul specialiștilor serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor va fi posibil numai cu acordul scris al proprietarului privind condițiile de acces.

(2) Proprietarii sau titularii dreptului de administrare a bunurilor culturale mobile clasate au în această calitate și următoarele obligații:

a) să asigure restaurarea bunurilor;

b) să încredințeze executarea lucrărilor de restaurare exclusiv restauratorilor acreditați de Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor.

(3) Instituțiile publice specializate și nespecializate, cultele, precum și operatorii economici, care dețin cu orice titlu bunuri culturale mobile clasate, au obligația să finanțeze achiziționarea și instalarea de sisteme antiefracție, antiincendiu și de asigurare a microclimatului pentru protecția bunurilor culturale mobile.

(4) Fac excepție de la prevederile alin. (1) lit. e) proprietarii, persoane fizice și juridice de drept privat, care pot permite, în condiții contractuale, cu respectarea normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, utilizarea bunurilor culturale mobile clasate în fond, la organizarea de spectacole, parade ale modei și ca recuzită teatrală și cinematografică.

Acesta este un fragment din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 182/2000:
Art 13 Cercetarea, inventarierea și clasarea
Art 14 Cercetarea, inventarierea și clasarea
Art 15 Cercetarea, inventarierea și clasarea
Art 16 Cercetarea, inventarierea și clasarea
Art 17 Cercetarea, inventarierea și clasarea
Art 18 Cercetarea, inventarierea și clasarea
Art 19 Cercetarea, inventarierea și clasarea
Art 20 Cercetarea, inventarierea și clasarea
Art 21 Cercetarea, inventarierea și clasarea
Art 22 Cercetarea, inventarierea și clasarea
Art 23 Păstrarea, depozitarea și asigurarea securității bunurilor culturale mobile
Art 24 Păstrarea, depozitarea și asigurarea securității bunurilor culturale mobile
Art 25 Păstrarea, depozitarea și asigurarea securității bunurilor culturale mobile
Art 26 Păstrarea, depozitarea și asigurarea securității bunurilor culturale mobile
Art 27 Păstrarea, depozitarea și asigurarea securității bunurilor culturale mobile
Art 28 Conservarea și restaurarea bunurilor culturale mobile clasate
Art 29 Conservarea și restaurarea bunurilor culturale mobile clasate
Art 30 Conservarea și restaurarea bunurilor culturale mobile clasate
Art 31 Conservarea și restaurarea bunurilor culturale mobile clasate
Art 32 Conservarea și restaurarea bunurilor culturale mobile clasate
Art 33 Circulația bunurilor culturale mobile
;
se încarcă...