Art 16 Cercetarea, inventarierea și clasarea | Lege 182/2000

Acesta este un fragment din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cercetarea, inventarierea și clasarea -
Art. 16.
-

(1) Proprietarii, titularii altor drepturi reale sau ai dreptului de administrare și deținătorii cu orice titlu ai bunurilor culturale mobile pentru care s-a declanșat procedura de clasare au obligația de a permite examinarea bunurilor respective de către experți sau specialiști acreditați.

(2) Bunurile culturale mobile pot fi preluate pentru analize de laborator numai în cazuri deosebite și pentru perioade determinate, prevăzute în normele de clasare a bunurilor culturale mobile, doar cu acordul proprietarilor sau al titularilor altor drepturi reale, după caz; preluarea acestora se face pe baza unui act de predare-primire încheiat cu persoanele fizice sau juridice, după caz, menționate la alin. (1), în forma prevăzută de normele emise de Ministerul Culturii și Cultelor.

Acesta este un fragment din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 182/2000:
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Dispoziții generale
Art 9 Cercetarea, inventarierea și clasarea
Art 10 Cercetarea, inventarierea și clasarea
Art 11 Cercetarea, inventarierea și clasarea
Art 12 Cercetarea, inventarierea și clasarea
Art 13 Cercetarea, inventarierea și clasarea
Art 14 Cercetarea, inventarierea și clasarea
Art 15 Cercetarea, inventarierea și clasarea
Art 16 Cercetarea, inventarierea și clasarea
Art 17 Cercetarea, inventarierea și clasarea
Art 18 Cercetarea, inventarierea și clasarea
Art 19 Cercetarea, inventarierea și clasarea
Art 20 Cercetarea, inventarierea și clasarea
Art 21 Cercetarea, inventarierea și clasarea
Art 22 Cercetarea, inventarierea și clasarea
Art 23 Păstrarea, depozitarea și asigurarea securității bunurilor culturale mobile
Art 24 Păstrarea, depozitarea și asigurarea securității bunurilor culturale mobile
Art 25 Păstrarea, depozitarea și asigurarea securității bunurilor culturale mobile
Art 26 Păstrarea, depozitarea și asigurarea securității bunurilor culturale mobile
;
se încarcă...