Dispoziții generale | Lege 17/2000

Acesta este un fragment din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Reviste (1)

(1) Persoanele vârstnice au dreptul la asistență socială, potrivit dispozițiilor prezentei legi, în raport cu situația sociomedicală și cu resursele economice de care dispun.

(2) Măsurile de asistență socială prevăzute de prezenta lege sunt complementare celor reglementate prin sistemul asigurărilor sociale.

(3) Persoanele vârstnice care beneficiază de asistență socială au dreptul și la alte forme de protecție socială, în condițiile legii.

(4) Sunt considerate persoane vârstnice, în sensul prezentei legi, persoanele care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Art. 2. -

Asistența socială pentru persoanele vârstnice se realizează prin servicii și prestații sociale.

Art. 3. -

Beneficiază de prevederile prezentei legi persoana vârstnică, definită la art. 1 alin. (4), care se găsește în una dintre următoarele situații:

a) nu are familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

b) nu are locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii;

c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;

d) nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată;

e) se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.

Acesta este un fragment din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Astfel, persoanele vârstnice, respectiv acele persoane care au împlinit vârsta prevăzută de lege pentru pensionare [art. 1 alin. (4)] au dreptul la consiliere gratuită din partea autorității tutelare sau aconsilierilor juridici angajați ai consiliului local în acărui rază teritorială domiciliază, în vederea încheierii actelor juridice de vânzare-cumpărare, donație sau împrumuturi cu garanții imobiliare care au drept obiect bunurile lor mobile sau imobile. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 17/2000:
Dispoziții generale
Servicii și prestații sociale
Finanțarea asistenței sociale pentru persoanele vârstnice
Procedura de stabilire, suspendare și încetare a drepturilor de asistență socială pentru persoanele vârstnice
Dispoziții finale și tranzitorii
Reviste:
Protecția persoanelor capabile. Regimul de Drept internațional privat
Scurte considerații privind contractul de întreținere
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
;
se încarcă...