Art 25 Contribuția persoanelor vârstnice sau a susținătorilor legali ai acestora | Lege 17/2000

Acesta este un fragment din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Finanțarea asistenței sociale pentru persoanele vârstnice - Contribuția persoanelor vârstnice sau a susținătorilor legali ai acestora -
Art. 25.
- Reviste (1)

(1) Costul mediu lunar de întreținere se stabilește anual de către consiliile locale și/sau județene, după caz, înainte de adoptarea bugetelor proprii. Jurisprudență

(2) Costul mediu lunar de întreținere se stabilește în funcție de gradul de dependență al persoanei vârstnice îngrijite și are în vedere cheltuielile de întreținere, pentru hrană și gospodărie, obiecte de inventar, echipament și cazarmament, materiale sanitare și altele asemenea, în conformitate cu clasificația bugetară specifică bugetelor autorităților administrației publice locale. Modificări (1)

(3) Cheltuielile aferente plății salariilor pentru personalul angajat în cămine, plății medicamentelor și cheltuielile de capital nu se iau în calcul la stabilirea costului mediu lunar de întreținere.

(4) Costul mediu lunar de întreținere trebuie să asigure îndeplinirea nivelului standardelor de calitate pentru serviciile oferite, adoptate și aprobate în condițiile legii. Modificări (1)

(5) Acoperirea valorii integrale a contribuției lunare se stabilește astfel: Reviste (1)

a) persoanele vârstnice care au venituri și sunt îngrijite în cămin datorează contribuția lunară de întreținere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăși costul mediu lunar de întreținere aprobat pentru fiecare cămin; Reviste (1)

b) diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit pe membru de familie mai mare decât salariul minim brut pe țară în vigoare; Modificări (3)

c) susținătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuția lunară integrală printr-un angajament de plată.

(6) Dacă prin aplicarea cotei prevăzute la alin. (5) lit. a) se acoperă valoarea totală a contribuției lunare, susținătorii legali nu mai sunt ținuți de obligația susținerii plății diferenței de contribuție.

(7) Obligația de plată a contribuției lunare de întreținere în sarcina persoanei vârstnice și/sau a susținătorilor legali se stabilește printr-un angajament de plată, semnat de persoana vârstnică, de reprezentantul său legal, după caz, și/sau de susținătorul legal. Angajamentul de plată constituie titlu executoriu.

(8) Obligația de plată a contribuției lunare în sarcina susținătorilor legali se poate stabili și prin hotărâre judecătorească.

Acesta este un fragment din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 17/2000:
Art 15 Servicii comunitare pentru persoanele vârstnice
Art 16 Servicii comunitare pentru persoanele vârstnice
Art 17 Servicii comunitare pentru persoanele vârstnice
Art 18 Organizarea și funcționarea căminelor pentru persoane vârstnice
Art 19 Organizarea și funcționarea căminelor pentru persoane vârstnice
Art 20 Finanțarea din fonduri bugetare
Art 21 Finanțarea din fonduri bugetare
Art 22 Finanțarea din fonduri bugetare
Art 23 Finanțarea din fonduri bugetare
Art 24 Contribuția persoanelor vârstnice sau a susținătorilor legali ai acestora
Art 25 Contribuția persoanelor vârstnice sau a susținătorilor legali ai acestora
Art 26 Contribuția persoanelor vârstnice sau a susținătorilor legali ai acestora
Art 27 Procedura de stabilire, suspendare și încetare a drepturilor de asistență socială pentru persoanele vârstnice
Art 28 Procedura de stabilire, suspendare și încetare a drepturilor de asistență socială pentru persoanele vârstnice
Art 29 Procedura de stabilire, suspendare și încetare a drepturilor de asistență socială pentru persoanele vârstnice
Art 30 Procedura de stabilire, suspendare și încetare a drepturilor de asistență socială pentru persoanele vârstnice
Art 31 Procedura de stabilire, suspendare și încetare a drepturilor de asistență socială pentru persoanele vârstnice
Art 32 Procedura de stabilire, suspendare și încetare a drepturilor de asistență socială pentru persoanele vârstnice
Art 33 Procedura de stabilire, suspendare și încetare a drepturilor de asistență socială pentru persoanele vârstnice
Art 34 Procedura de stabilire, suspendare și încetare a drepturilor de asistență socială pentru persoanele vârstnice
Art 35 Procedura de stabilire, suspendare și încetare a drepturilor de asistență socială pentru persoanele vârstnice
Reviste:
Cum se stabilesc contribuțiile de întreținere a persoanelor vârstnice în centre rezidențiale?
Guvernul vrea să mărească sumele alocate pentru bătrânii care au nevoie de îngrijiri la domiciliu
;
se încarcă...