Art 21 Finanțarea din fonduri bugetare | Lege 17/2000

Acesta este un fragment din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Finanțarea asistenței sociale pentru persoanele vârstnice - Finanțarea din fonduri bugetare -
Art. 21.
-

(1) De la bugetul de stat se alocă fonduri pentru:

a) finanțarea activităților de asistență socială desfășurate de asociații și fundații române cu personalitate juridică, precum și de unitățile de cult recunoscute în România;

b) cheltuieli de investiții și reparații capitale pentru unități de asistență socială din zone defavorizate;

c) completarea veniturilor extrabugetare ale căminelor prevăzute la art. 18, atunci când resursele bugetelor locale devin insuficiente; Modificări (1)

d) alte cheltuieli stabilite prin legile bugetare anuale.

(2) De la bugetul local se alocă fonduri pentru:

a) subvenții acordate în completarea veniturilor extrabugetare ale căminelor prevăzute la art. 18; Modificări (1)

b) finanțarea activității de asistență socială a unor asociații și fundații române cu personalitate juridică, precum și a unităților de cult recunoscute în România;

c) finanțarea cheltuielilor pentru organizarea și funcționarea serviciilor comunitare de asistență socială, precum și pentru îngrijirea la domiciliu în condițiile art. 13;

d) cheltuieli pentru înmormântarea asistaților, în situația prevăzută la art. 7 alin. (3).

(3) Sponsorizările și donațiile în bani sau în natură, făcute de persoane fizice și juridice române și străine căminelor pentru persoane vârstnice sau instituțiilor sociale prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b), se folosesc ca venituri extrabugetare numai în scopul pentru care au fost acordate. Modificări (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 17/2000:
Art 11 Servicii comunitare pentru persoanele vârstnice
Art 12 Servicii comunitare pentru persoanele vârstnice
Art 13 Servicii comunitare pentru persoanele vârstnice
Art 14 Servicii comunitare pentru persoanele vârstnice
Art 15 Servicii comunitare pentru persoanele vârstnice
Art 16 Servicii comunitare pentru persoanele vârstnice
Art 17 Servicii comunitare pentru persoanele vârstnice
Art 18 Organizarea și funcționarea căminelor pentru persoane vârstnice
Art 19 Organizarea și funcționarea căminelor pentru persoane vârstnice
Art 20 Finanțarea din fonduri bugetare
Art 21 Finanțarea din fonduri bugetare
Art 22 Finanțarea din fonduri bugetare
Art 23 Finanțarea din fonduri bugetare
Art 24 Contribuția persoanelor vârstnice sau a susținătorilor legali ai acestora
Art 25 Contribuția persoanelor vârstnice sau a susținătorilor legali ai acestora
Art 26 Contribuția persoanelor vârstnice sau a susținătorilor legali ai acestora
Art 27 Procedura de stabilire, suspendare și încetare a drepturilor de asistență socială pentru persoanele vârstnice
Art 28 Procedura de stabilire, suspendare și încetare a drepturilor de asistență socială pentru persoanele vârstnice
Art 29 Procedura de stabilire, suspendare și încetare a drepturilor de asistență socială pentru persoanele vârstnice
Art 30 Procedura de stabilire, suspendare și încetare a drepturilor de asistență socială pentru persoanele vârstnice
Art 31 Procedura de stabilire, suspendare și încetare a drepturilor de asistență socială pentru persoanele vârstnice
;
se încarcă...