Art 9 Agenți de ocupare a forței de muncă în străinătate | Lege 156/2000

Acesta este un fragment din Legea nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Agenți de ocupare a forței de muncă în străinătate -
Art. 9.
- Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Contractele prevăzute la art. 8 lit. d) vor cuprinde cel puțin următoarele elemente: Reviste (1)

a) durata contractului;

b) numărul de locuri de muncă în străinătate pentru care se încheie contractul; Respingeri de neconstituționalitate (2)

c) funcția, meseria sau ocupația; Respingeri de neconstituționalitate (2)

d) natura și durata angajării, condițiile de angajare, de încetare a angajării sau de reangajare; Respingeri de neconstituționalitate (2)

e) durata timpului de muncă și de repaus;

f) tariful orar, salariul lunar și datele de plată a salariului; Respingeri de neconstituționalitate (2)

g) sporuri, ore suplimentare și alte drepturi salariale; Respingeri de neconstituționalitate (2)

h) cazurile în care pot fi urmărite drepturile salariale;

i) durata, modul de acordare și drepturile bănești aferente concediului de odihnă;

j) condițiile de muncă, măsuri de protecție și securitate a muncii;

k) posibilitatea transferării salariului în România;

l) asigurarea medicală a angajaților români, similar cu cea a cetățenilor din țara primitoare;

m) acordarea de despăgubiri angajaților români în cazul accidentelor de muncă, al bolilor profesionale sau al decesului;

n) condițiile de cazare, de locuit sau, după caz, de închiriere a unei locuințe și de asigurare a hranei;

o) asigurarea formalităților, stabilirea condițiilor de transport din România în statul în care se asigură ofertele de locuri de muncă și retur pentru angajații cetățeni români și membrii de familie care îi însoțesc sau îi vizitează, precum și suportarea cheltuielilor aferente;

p) taxele, impozitele și contribuțiile care grevează asupra veniturilor angajaților cetățeni români, asigurându-se evitarea dublei impuneri sau a dublei perceperi de contribuții de asigurări sociale;

r) obligațiile angajaților cetățeni români în străinătate.

(2) Agenții de ocupare a forței de muncă au obligația de a asigura includerea elementelor prevăzute la alin. (1) lit. c)-r) și în contractul individual de muncă încheiat între angajatorul străin și angajatul cetățean român.

Acesta este un fragment din Legea nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 156/2000:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Agenți de ocupare a forței de muncă în străinătate
Art 6 Agenți de ocupare a forței de muncă în străinătate
Art 7 Agenți de ocupare a forței de muncă în străinătate
Art 8 Agenți de ocupare a forței de muncă în străinătate
Art 9 Agenți de ocupare a forței de muncă în străinătate
Art 10 Agenți de ocupare a forței de muncă în străinătate
Art 11 Agenți de ocupare a forței de muncă în străinătate
Art 12 Agenți de ocupare a forței de muncă în străinătate
Art 13 Contravenții
Art 14 Dispoziții finale
Art 15 Dispoziții finale
Art 16 Dispoziții finale
Art 17 Dispoziții finale
Reviste:
Protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate
Câteva considerații de ordin practic și juridic privind munca prestată în străinătate prin intermediul medierii agențiilor de ocupare
;
se încarcă...