Agenți de ocupare a forței de muncă în străinătate | Lege 156/2000

Acesta este un fragment din Legea nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Agenți de ocupare a forței de muncă în străinătate Modificări (1)

Art. 5. - Jurisprudență, Reviste (1)

Pe teritoriul României pot desfășura, în condițiile prezentei legi, activități de mediere a angajării cetățenilor români în străinătate societățile comerciale constituite în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv filialele societăților comerciale străine, înființate în România potrivit art. 42 și 44 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care au ca activitate principală "Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă" cod CAEN - 7810, denumite în continuare agenți de ocupare a forței de muncă.

Art. 6. - Modificări (1), Jurisprudență

Agenții de ocupare a forței de muncă desfășoară activități de mediere a angajării cetățenilor români cu domiciliul în România care solicită să lucreze pe baza ofertelor de locuri de muncă transmise din străinătate de persoane juridice, fizice și organizații patronale străine, după caz.

Art. 7. -

Agenții de ocupare a forței de muncă au obligația să prelucreze datele cu caracter personal ale cetățenilor români cu domiciliul în România care solicită locuri de muncă în străinătate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

Art. 8. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Agenții de ocupare a forței de muncă pot desfășura activitatea de mediere a angajării cetățenilor români în străinătate dacă îndeplinesc următoarele condiții:

a) dispun de spațiul și de dotările necesare pentru buna desfășurare a activității, așa cum acestea vor fi precizate în metodologia de aplicare a prezentei legi;

b) au încadrat în muncă personal cu experiență în domeniul forței de muncă;

c) au organizat o bancă de date care să cuprindă ofertele și solicitările de locuri de muncă în străinătate, informații referitoare la condițiile de ocupare a acestora și la calificările și aptitudinile solicitanților aflați în evidența lor;

d) au încheiat cu persoane juridice, persoane fizice și organizații patronale din străinătate, după caz, contracte care conțin oferte ferme de locuri de muncă; Reviste (1)

e) sunt înregistrați la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază își au sediul.

Art. 9. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Contractele prevăzute la art. 8 lit. d) vor cuprinde cel puțin următoarele elemente: Reviste (1)

a) durata contractului;

b) numărul de locuri de muncă în străinătate pentru care se încheie contractul; Respingeri de neconstituționalitate (2)

c) funcția, meseria sau ocupația; Respingeri de neconstituționalitate (2)

d) natura și durata angajării, condițiile de angajare, de încetare a angajării sau de reangajare; Respingeri de neconstituționalitate (2)

e) durata timpului de muncă și de repaus;

f) tariful orar, salariul lunar și datele de plată a salariului; Respingeri de neconstituționalitate (2)

g) sporuri, ore suplimentare și alte drepturi salariale; Respingeri de neconstituționalitate (2)

h) cazurile în care pot fi urmărite drepturile salariale;

i) durata, modul de acordare și drepturile bănești aferente concediului de odihnă;

j) condițiile de muncă, măsuri de protecție și securitate a muncii;

k) posibilitatea transferării salariului în România;

l) asigurarea medicală a angajaților români, similar cu cea a cetățenilor din țara primitoare;

m) acordarea de despăgubiri angajaților români în cazul accidentelor de muncă, al bolilor profesionale sau al decesului;

n) condițiile de cazare, de locuit sau, după caz, de închiriere a unei locuințe și de asigurare a hranei;

o) asigurarea formalităților, stabilirea condițiilor de transport din România în statul în care se asigură ofertele de locuri de muncă și retur pentru angajații cetățeni români și membrii de familie care îi însoțesc sau îi vizitează, precum și suportarea cheltuielilor aferente;

p) taxele, impozitele și contribuțiile care grevează asupra veniturilor angajaților cetățeni români, asigurându-se evitarea dublei impuneri sau a dublei perceperi de contribuții de asigurări sociale;

r) obligațiile angajaților cetățeni români în străinătate.

(2) Agenții de ocupare a forței de muncă au obligația de a asigura includerea elementelor prevăzute la alin. (1) lit. c)-r) și în contractul individual de muncă încheiat între angajatorul străin și angajatul cetățean român.

Art. 10. - Modificări (1), Reviste (1)

Agenții de ocupare a forței de muncă au obligația de a asigura încheierea contractelor individuale de muncă și în limba română.

Art. 11. - Modificări (1), Jurisprudență

Cetățenii români care lucrează în străinătate pe baza contractelor prevăzute la art. 8 lit. d) beneficiază în țară de prestațiile acordate de sistemul asigurărilor sociale de sănătate, sistemul asigurărilor pentru șomaj sau de sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, dacă, în temeiul contractelor de asigurare încheiate, plătesc organelor competente din România contribuțiile corespunzătoare stabilite pe baza declarațiilor privind veniturile lunare realizate în străinătate.

Art. 12. - Modificări (1), Jurisprudență

Controlul îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 8 și 9 și al activității desfășurate de agenții de ocupare a forței de muncă se realizează de personalul din cadrul Inspecției Muncii, împuternicit în acest sens.

Acesta este un fragment din Legea nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 156/2000:
Dispoziții generale
Agenți de ocupare a forței de muncă în străinătate
Contravenții
Dispoziții finale
Reviste:
Protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate
Câteva considerații de ordin practic și juridic privind munca prestată în străinătate prin intermediul medierii agențiilor de ocupare
Întrebări și răspunsuri - dreptul muncii
;
se încarcă...