Art XIII " | Lege 188/1999

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reproducem mai jos art IV XIV din Legea nr 251/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 574 din 4 iulie 2006, care nu au fost cuprinse în forma republicată a Legii nr 188/1999 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale Legii nr 251/2006*): - " -
Art. XIII.
-

Prezenta lege intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. 29, 56, 57, 581 și ale art. 601 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege********), care intră în vigoare la 1 ianuarie 2007.

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 188/1999:
Art 118 Dispoziții finale și tranzitorii
Art IV "
Art V "
Art VI "
Art VII "
Art VIII "
Art IX "
Art X "
Art XI "
Art XII "
Art XIII "
Art XIV "
;
se încarcă...