Art VI " | Lege 188/1999

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reproducem mai jos art IV XIV din Legea nr 251/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 574 din 4 iulie 2006, care nu au fost cuprinse în forma republicată a Legii nr 188/1999 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale Legii nr 251/2006*): - " -
Art. VI.
-

Condiția prevăzută la art. 511 alin. (7) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege*****), se consideră îndeplinită pentru funcționarii publici care au absolvit, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, programe de formare și perfecționare în administrația publică, organizate de Institutul Național de Administrație, centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală, precum și de alte instituții specializate, din țară sau din străinătate, cu durata de minimum un an, sau care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, urmează una dintre formele de învățământ menționate, cu condiția absolvirii acestor studii în termenul prevăzut.

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 188/1999:
Art 111 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 112 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 113 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 114 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 115 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 116 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 117 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 118 Dispoziții finale și tranzitorii
Art IV "
Art V "
Art VI "
Art VII "
Art VIII "
Art IX "
Art X "
Art XI "
Art XII "
Art XIII "
Art XIV "
;
se încarcă...