Art V " | Lege 188/1999

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reproducem mai jos art IV XIV din Legea nr 251/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 574 din 4 iulie 2006, care nu au fost cuprinse în forma republicată a Legii nr 188/1999 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale Legii nr 251/2006*): - " -
Art. V.
-

(1) Secretarii de comune care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu au studii superioare juridice sau administrative își pot păstra funcția publică, cu obligația ca în termen de 3 ani să absolve o formă de învățământ superior de lungă durată în specialitate juridică sau administrație publică, sub sancțiunea eliberării din funcție.

(2) În cazul în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcției publice de secretar al comunei nu se prezintă persoane care îndeplinesc condițiile de studii prevăzute la alin. (1) și/sau condițiile de vechime în specialitatea studiilor juridice ori administrative, pot candida și persoane care nu îndeplinesc aceste condiții. În această situație, ocuparea funcției publice de secretar se face pe perioadă determinată, cu obligația organizării anuale a concursului pentru ocuparea acesteia.

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 188/1999:
Art 110 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 111 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 112 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 113 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 114 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 115 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 116 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 117 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 118 Dispoziții finale și tranzitorii
Art IV "
Art V "
Art VI "
Art VII "
Art VIII "
Art IX "
Art X "
Art XI "
Art XII "
Art XIII "
Art XIV "
;
se încarcă...