Art 96 Suspendarea raportului de serviciu | Lege 188/1999

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 95 Suspendarea raportului de serviciuCAPITOLUL IX Modificarea, suspendarea și încetarea raportului de serviciu - SECȚIUNEA a 3-a Încetarea raportului de serviciu -
Art 97 Încetarea raportului de serviciu

CAPITOLUL IX Modificarea, suspendarea și încetarea raportului de serviciu - SECȚIUNEA a 2-a Suspendarea raportului de serviciu -
Art. 96.
- Practică judiciară (7)

(1) Reluarea activității se dispune prin act administrativ al persoanei care are competența legală de numire în funcția publică. Practică judiciară (2)

(2) Actul administrativ prin care se constată, respectiv se aprobă suspendarea raportului de serviciu, precum și cel prin care se dispune reluarea activității de către funcționarul public se comunică Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii.

(3) Pe perioada suspendării raportului de serviciu autoritățile și instituțiile publice au obligația să rezerve postul aferent funcției publice. Ocuparea acestuia se face, pe o perioadă determinată, în condițiile legii. Pe perioada suspendării, raporturile de serviciu ale funcționarilor publici nu pot înceta și nu pot fi modificate decât din inițiativa sau cu acordul funcționarului public în cauză. Practică judiciară (10)

(4) Perioada suspendării raporturilor de serviciu în condițiile art. 94 alin. (1) lit. c) și art. 95 alin. (1) lit. c) se consideră vechime în funcția publică. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...