Art 94 Suspendarea raportului de serviciu | Lege 188/1999

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Modificarea, suspendarea și încetarea raportului de serviciu - Suspendarea raportului de serviciu -
Art. 94.
- Referințe (1), Jurisprudență

(1) Raportul de serviciu se suspendă de drept atunci când funcționarul public se află în una dintre următoarele situații: Jurisprudență, Reviste (2)

a) este numit sau ales într-o funcție de demnitate publică, pentru perioada respectivă, cu excepțiile prevăzute la art. 34; Modificări (4), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

b) este încadrat la cabinetul unui demnitar; Modificări (4), Jurisprudență, Reviste (1)

c) este desemnat de către autoritatea sau instituția publică să desfășoare activități în cadrul unor misiuni diplomatice ale României ori în cadrul unor organisme sau instituții internaționale, pentru perioada respectivă;

d) desfășoară activitate sindicală pentru care este prevăzută suspendarea în condițiile legii; Jurisprudență, Reviste (1)

e) efectuează stagiul militar*), serviciul militar alternativ, este concentrat sau mobilizat;

f) este arestat preventiv; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

g) efectuează tratament medical în străinătate, dacă funcționarul public nu se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, precum și pentru însoțirea soțului sau, după caz, a soției ori a unei rude până la gradul I inclusiv, în condițiile legii;

h) se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, pe o perioadă mai mare de o lună, în condițiile legii; Modificări (3), Jurisprudență, Reviste (2)

i) carantină, în condițiile legii; Jurisprudență, Reviste (1)

j) concediu de maternitate, în condițiile legii;

k) este dispărut, iar dispariția a fost constatată prin hotărâre judecătorească irevocabilă; Modificări (1), Reviste (1)

l) forța majoră; Reviste (1)

m) în cazul în care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni de natura celor prevăzute la art. 54 lit. h); Respingeri de neconstituționalitate (20), Jurisprudență, Reviste (7)

n) pe perioada cercetării administrative, în situația în care funcționarul public care a săvârșit o abatere disciplinară poate influența cercetarea administrativă, la propunerea motivată a comisiei de disciplină; Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (1)

o) în alte cazuri expres prevăzute de lege. Reviste (1)

(2) În termen de 15 zile calendaristice înainte de data încetării motivului de suspendare de drept, dar nu mai târziu de data luării la cunoștință de motivul încetării suspendării de drept, funcționarul public este obligat să informeze în scris persoana care are competența legală de numire în funcția publică despre acest fapt. Neinformarea persoanei care are competența legală de numire în funcția publică atrage încetarea de drept a raportului de serviciu al funcționarului public, cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (1) lit. f), h), i), k) și l). Jurisprudență, Reviste (4)

(3) Persoana care are competența legală de numire în funcția publică are obligația să asigure, în termen de 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2), condițiile necesare reluării activității de către funcționarul public. Jurisprudență, Reviste (2)

*) A se vedea Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 990 din 12 decembrie 2006, lege care a abrogat Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populației pentru apărare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Despre neconstituționalitatea suspendării raportului de munca al funcționarului public care a săvârșit o abatere disciplinară - Mădălina Moceanu
Prin Decizia nr. 166/ 27.03.2018 pronunțată de către Curtea Constituțională (CCR) s-a admis excepția de neconstituționalitate formulată într-un dosar, CCR constatând cu unanimitate de voturi că “prevederile art. 94 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici sunt neconstituționale”.
Decizia CCR nr. 166/ 27.03.2018 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 437/23.05.2018 și menționăm faptul că, potrivit art.147 alin.4 din Constituție, de la data publicării (în cazul de față de la data de 23.05.2018) decizia CCR este general obligatorie și are putere numai pentru viitor.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 188/1999:
Art 84 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 85 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 86 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 87 Modificarea raportului de serviciu
Art 88 Modificarea raportului de serviciu
Art 89 Modificarea raportului de serviciu
Art 90 Modificarea raportului de serviciu
Art 91 Modificarea raportului de serviciu
Art 92 Modificarea raportului de serviciu
Art 93 Modificarea raportului de serviciu
Art 94 Suspendarea raportului de serviciu
Art 95 Suspendarea raportului de serviciu
Art 96 Suspendarea raportului de serviciu
Art 97 Încetarea raportului de serviciu
Art 98 Încetarea raportului de serviciu
Art 99 Încetarea raportului de serviciu
Art 100 Încetarea raportului de serviciu
Art 101 Încetarea raportului de serviciu
Art 102 Încetarea raportului de serviciu
Art 103 Încetarea raportului de serviciu
Art 104 Încetarea raportului de serviciu
Reviste:
Considerații privind despăgubirea salariatului în cazul în care contractul său de muncă a fost suspendat de către angajator - art. 52 alin. (2) din Codul muncii
Abrogarea normelor legale referitoare la suspendarea raportului de serviciu al funcționarului public ca urmare a trimiterii în judecată. Neconstituționalitate/The repealing of the legal provisions concerning the suspension of the public officer‘s employment relation pursuant to the initiation of the court proceedings. Non-constitutionality
Suspendarea de drept a funcționarului public. Aplicarea jurisprudenței Curții Constituționale și a Curții Europene a Drepturilor Omului
Răspunderea penală a funcționarilor publici
Unele considerații privind cercetarea disciplinară a funcționarilor publici
Considerații referitoare la despăgubirea salariatului în cazul în care contractul său individual de muncă a fost suspendat de către angajator [art. 52 alin. (2) din Codul muncii]
Statutul liderilor de sindicat între protecția necesară și prezumția de abuz din partea angajatorului: art. 50 lit. e) din Codul muncii
Invocarea efectului direct al Directivei nr. 2003/88/CE anterior modificării art. 145 alin. (2) din Codul muncii într-un litigiu având ca obiect plata indemnizației de concediu
Președintele trimite proiectul de modificare a Legii funcționarilor publici înapoi la Parlament
Funcționarii publici, demiși doar la o decizie definitivă a instanței, nu la trimiterea în judecată
;
se încarcă...