Art 89 Modificarea raportului de serviciu | Lege 188/1999

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 88 Modificarea raportului de serviciu Art 90 Modificarea raportului de serviciu

CAPITOLUL IX Modificarea, suspendarea și încetarea raportului de serviciu - SECȚIUNEA 1 Modificarea raportului de serviciu -
Art. 89.
- Practică judiciară (12), Reviste (1), Referințe în cărți (1)

(1) Detașarea se dispune în interesul autorității sau instituției publice în care urmează să își desfășoare activitatea funcționarul public, pentru o perioadă de cel mult 6 luni. În cursul unui an calendaristic un funcționar public poate fi detașat mai mult de 6 luni numai cu acordul său scris. Practică judiciară (8)

(2) Detașarea se poate dispune dacă pregătirea profesională a funcționarului public corespunde atribuțiilor și responsabilităților funcției publice, cu respectarea categoriei, clasei și gradului profesional al funcționarului public. Detașarea se poate dispune și pe o funcție publică de conducere, cu aplicarea dispozițiilor art. 92 alin. (2), dacă funcționarul public îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitatea studiilor și dacă nu există în cadrul autorității sau instituției publice funcționari publici care să exercite cu caracter temporar funcția publică. Funcționarul public poate fi detașat pe o funcție publică inferioară, numai cu acordul său scris. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (3), Reviste (1)

(3) Funcționarul public poate refuza detașarea dacă se află în una dintre următoarele situații: Practică judiciară (2)

a) graviditate;

b) își crește singur copilul minor;

c) starea sănătății, dovedită cu certificat medical, face contraindicată detașarea; Practică judiciară (1), Reviste (1)

d) detașarea se face într-o localitate în care nu i se asigură condiții corespunzătoare de cazare; Practică judiciară (1)

e) este singurul întreținător de familie;

f) motive familiale temeinice justifică refuzul de a da curs detașării. Reviste (1)

(4) Pe perioada detașării funcționarul public își păstrează funcția publică și salariul. Dacă salariul corespunzător funcției publice pe care este detașat este mai mare, el are dreptul la acest salariu. Pe timpul detașării în altă localitate autoritatea sau instituția publică beneficiară este obligată să-i suporte costul integral al transportului, dus și întors, cel puțin o dată pe lună, al cazării și al indemnizației de detașare. Practică judiciară (3)

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...