Art 85 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici | Lege 188/1999

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici -
Art. 85.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (18), Doctrină (1)

(1) Repararea pagubelor aduse autorității sau instituției publice în situațiile prevăzute la art. 84 lit. a) și b) se dispune prin emiterea de către conducătorul autorității sau instituției publice a unui ordin sau a unei dispoziții de imputare, în termen de 30 de zile de la constatarea pagubei, sau, după caz, prin asumarea unui angajament de plată, iar în situația prevăzută la lit. c) a aceluiași articol, pe baza hotărârii judecătorești definitive și irevocabile. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (16), Doctrină (1)

(2) Împotriva ordinului sau dispoziției de imputare funcționarul public în cauză se poate adresa instanței de contencios administrativ. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3)

(3) Dreptul conducătorului autorității sau instituției publice de a emite ordinul sau dispoziția de imputare se prescrie în termen de 3 ani de la data producerii pagubei. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5)

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    În cauză, reclamanta arecunoscut că pârâtului i-a încetat raportul de serviciu și astfel nu dispune de posibilitatea aplicării art. 85 din Legea nr. 188/1999 pentru stabilirea răspunderii patrimoniale afostului funcționar public. [ Mai mult... ] 

.....
    În continuare, analizând în același scop și alte texte legale, Curtea constată că, potrivit art. 85 alin. (1) și (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, care reprezintă cadrul general pentru funcționarii publici (militarii fiind ocategorie specială de funcționari publici): „(1) Repararea pagubelor aduse autorității sau instituției publice în situațiile prevăzute la art. 84 lit. a) și b) se dispune prin emiterea de către conducătorul autorității sau instituției publice aunui ordin sau aunei dispoziții de imputare, în termen de 30 de zile de la constatarea pagubei, sau, după caz, prin asumarea unui angajament de plată, iar în situația prevăzută la lit. c) aaceluiași articol, pe baza hotărârii judecătorești definitive și irevocabile. (2) Împotriva ordinului sau dispoziției de imputare funcționarul public în cauză se poate adresa instanței de contencios administrativ”. Din interpretarea coroborată adispozițiilor legale menționate rezultă că decizia de imputare este un act administrativ, din moment ce împotriva actului atacat justițiabilul se poate adresa instanței de contencios administrativ. [ Mai mult... ] 
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Acest text cu caracter general este precedat de alte texte care reglementează competența instanței de contencios administrativ în cazuri particulare – art. 80 (contestarea sancțiunii disciplinare), 85 alin. (2) (contestarea ordinului sau dispoziției de imputare), 104 alin. (8) (contestația împotriva refuzului de încadrare), 106 (contestația împotriva măsurii de încetare a raportului de serviciu) din Legea nr. 188/1999, republicată. [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    În continuare, analizând în același scop și alte texte legale, Curtea constată că, potrivit art. 85 alin. (1) și (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, care reprezintă cadrul general pentru funcționarii publici (militarii fiind ocategorie specială de funcționari publici): „(1) Repararea pagubelor aduse autorității sau instituției publice în situațiile prevăzute la art. 84 lit. a) și b) se dispune prin emiterea de către conducătorul autorității sau instituției publice aunui ordin sau aunei dispoziții de imputare, în termen de 30 de zile de la constatarea pagubei, sau, după caz, prin asumarea unui angajament de plată, iar în situația prevăzută la lit. c) aaceluiași articol, pe baza hotărârii judecătorești definitive și irevocabile. (2) Împotriva ordinului sau dispoziției de imputare funcționarul public în cauză se poate adresa instanței de contencios administrativ”. Din interpretarea coroborată adispozițiilor legale menționate rezultă că decizia de imputare este un act administrativ, din moment ce împotriva actului atacat justițiabilul se poate adresa instanței de contencios administrativ. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Acest text cu caracter general este precedat de alte texte care reglementează competența instanței de contencios administrativ în cazuri particulare – art. 80 (contestarea sancțiunii disciplinare), 85 alin. (2) (contestarea ordinului sau dispoziției de imputare), 104 alin. (8) (contestația împotriva refuzului de încadrare), 106 (contestația împotriva măsurii de încetare a raportului de serviciu) din Legea nr. 188/1999, republicată. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 188/1999:
Art 75 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 76 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 77 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 78 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 79 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 80 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 81 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 82 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 83 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 84 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 85 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 86 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 87 Modificarea raportului de serviciu
Art 88 Modificarea raportului de serviciu
Art 89 Modificarea raportului de serviciu
Art 90 Modificarea raportului de serviciu
Art 91 Modificarea raportului de serviciu
Art 92 Modificarea raportului de serviciu
Art 93 Modificarea raportului de serviciu
Art 94 Suspendarea raportului de serviciu
Art 95 Suspendarea raportului de serviciu
Reviste:
Funcționari publici. Răspundere patrimonială. Decizii de imputare. Termenul de emitere/Public servants. Patrimonial liability. Imputation decisions. Issuance term
Răspunderea materială a funcționarilor publici. Natura termenului de 30 de zile prevăzut de art. 85 alin. 1 din Legea nr. 188/1999
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2018
Considerații privind răspunderea patrimonială a aleșilor locali, a funcționarilor publici și a personalului contractual din administrația publică locală
Răspunderea civilă a funcționarului public. încetarea raporturilor de serviciu anterior stabilirii răspunderii civile. Consecințe cu privire la instrumentele de recuperare a prejudiciului
Răspunderea civilă a funcționarului public
Angajarea răspunderii funcționarului public ca urmare a constatării unui prejudiciu de către Curtea de Conturi. Momentul de la care începe să curgă termenul de 30 de zile prevăzut de art. 85 alin. (1) din Legea nr. 188/1999
Funcționar public. Dispoziție de imputare. Momentul de la care începe să curgă termenul prevăzut de art. 85 alin. (1) din Legea nr. 188/1999
Studiu de caz - Despre răspunderea civilă a funcționarului public. Ce trebuie să știm despre termenul de 30 de zile prevăzut de art. 85 alin. (1) din Legea nr. 188/1999?
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 43 din O. G. nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, art. 10 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, în sensul de a se stabili cărei instanțe de contencios administrativ îi revine competența să soluționeze litigiile având ca obiect acțiuni în anularea deciziilor de imputare și a hotărârilor comisiilor de jurisdicție a imputațiilor, constituite la nivelul ministerelor și autorităților publice centrale, în situația în care reclamanții au urmat procedura administrativ-jurisdicțională prevăzută de O. G. nr. 121/1998
Doctrină:
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
;
se încarcă...