Art 79 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici | Lege 188/1999

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici -
Art. 79.
- Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(1) Pentru analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare și propunerea sancțiunii disciplinare aplicabile funcționarilor publici din autoritățile sau instituțiile publice se constituie comisii de disciplină. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Din comisia de disciplină face parte și un reprezentant al organizației sindicale reprezentative sau, după caz, un reprezentant desemnat prin votul majorității funcționarilor publici pentru care este organizată comisia de disciplină, în cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcționarii publici nu sunt organizați în sindicat. Jurisprudență

(3) Comisia de disciplină poate desemna unul sau mai mulți membri și, după caz, poate solicita compartimentelor de control din cadrul autorităților sau instituțiilor publice să cerceteze faptele sesizate și să prezinte rezultatele activității de cercetare.

(4) Comisia de disciplină pentru înalții funcționari publici este compusă din 5 înalți funcționari publici, numiți prin decizia primului-ministru, la propunerea ministrului internelor și reformei administrative. Modificări (1), Jurisprudență

(5) Modul de constituire, organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, precum și componența, atribuțiile, modul de sesizare și procedura de lucru ale acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Reviste (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
   
426 V. Vedinaș, Statutul funcționarilor publici, ed. a II-a, Ed. Universul Juridic, București, 2016, p. 221-224.
 

    Competente să cerceteze și să propună sancționarea disciplinară afuncționarilor publici sunt comisiile de disciplină (constituite potrivit art. 79 din Legea nr. 188/1999 și H.G. nr. 1344/2007 privind normele de organizare și funcționarea comisiilor de disciplină)427. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 188/1999:
Art 69 Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale
Art 70 Sistemul de promovare rapidă în funcția publică
Art 71 Sistemul de promovare rapidă în funcția publică
Art 72 Acorduri colective. Comisii paritare
Art 73 Acorduri colective. Comisii paritare
Art 74 Acorduri colective. Comisii paritare
Art 75 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 76 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 77 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 78 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 79 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 80 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 81 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 82 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 83 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 84 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 85 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 86 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 87 Modificarea raportului de serviciu
Art 88 Modificarea raportului de serviciu
Art 89 Modificarea raportului de serviciu
Reviste:
Rolul și importanța jurisdicțiilor speciale administrative
STUDIU DE CAZ: Ce se întâmplă cu un act de sancționare emis cu nerespectarea art. 77 din Legea nr. 188/1999?
Suspendarea de drept a funcționarului public. Aplicarea jurisprudenței Curții Constituționale și a Curții Europene a Drepturilor Omului
Analiza constituționalității jurisdicțiilor speciale administrative reglementate prin Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Funcționar public. Răspundere disciplinară. Termen de prescripție
Personal silvic. Desfacerea contractului de muncă. Repunere în drepturi
Drept procesual civil. Sesizare Curte Constituțională. Condiții/Civil processual right. Notification of the Constitutional Court. Conditions
Doctrină:
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
;
se încarcă...