Art 77 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici | Lege 188/1999

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 76 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici Art 78 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici

CAPITOLUL VIII Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici -
Art. 77.
- Jurisprudență (1), Practică judiciară (20), Reviste (3), Comentarii expert (1), Referințe în cărți (2)

(1) Încălcarea cu vinovăție de către funcționarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcției publice pe care o dețin și a normelor de conduită profesională și civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară și atrage răspunderea disciplinară a acestora. Jurisprudență (2), Practică judiciară (13), Reviste (3), Comentarii expert (1)

(2) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte: Jurisprudență (1), Practică judiciară (6), Reviste (1)

a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor; Jurisprudență (1), Practică judiciară (9)

b) neglijența repetată în rezolvarea lucrărilor; Jurisprudență (1), Practică judiciară (15)

c) absențe nemotivate de la serviciu; Practică judiciară (2)

d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru; Practică judiciară (3)

e) intervențiile sau stăruințele pentru soluționarea unor cereri în afara cadrului legal; Practică judiciară (3)

f) nerespectarea secretului profesional sau a confidențialității lucrărilor cu acest caracter; Practică judiciară (2), Reviste (1)

g) manifestări care aduc atingere prestigiului autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea; Practică judiciară (11), Reviste (1)

h) desfășurarea în timpul programului de lucru a unor activități cu caracter politic; Practică judiciară (1)

i) refuzul de a îndeplini atribuțiile de serviciu; Practică judiciară (4)

j) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilități, conflicte de interese și interdicții stabilite prin lege pentru funcționarii publici; Jurisprudență (1), Practică judiciară (26), Reviste (1)

k) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcției publice și funcționarilor publici. Practică judiciară (8)

(3) Sancțiunile disciplinare sunt: Jurisprudență (1), Practică judiciară (11), Reviste (3)

a) mustrare scrisă; Practică judiciară (16), Reviste (1)

b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni; Practică judiciară (23)

c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de promovare în funcția publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani;

d) retrogradarea în treptele de salarizare sau retrogradarea în funcția publică pe o perioadă de până la un an; Modificări (1), Practică judiciară (4), Reviste (1)

e) destituirea din funcția publică. Practică judiciară (5)

(4) La individualizarea sancțiunii disciplinare se va ține seama de cauzele și gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârșită, gradul de vinovăție și consecințele abaterii, comportarea generală în timpul serviciului a funcționarului public, precum și de existența în antecedentele acestuia a altor sancțiuni disciplinare care nu au fost radiate în condițiile prezentei legi. Practică judiciară (12), Reviste (1)

(5) Sancțiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 1 an de la data sesizării comisiei de disciplină cu privire la săvârșirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârșirii abaterii disciplinare. Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (7), Reviste (3)

(6) În cazul în care fapta funcționarului public a fost sesizată ca abatere disciplinară și ca infracțiune, procedura angajării răspunderii disciplinare se suspendă până la dispunerea neînceperii urmăririi penale, scoaterii de sub urmărire penală ori încetării urmăririi penale sau până la data la care instanța judecătorească dispune achitarea sau încetarea procesului penal. Modificări (1), Practică judiciară (2)

(7) Pe perioada cercetării administrative, în situația în care funcționarul public care a săvârșit o abatere disciplinară poate influența cercetarea administrativă, conducătorul autorității sau instituției publice are obligația de a interzice accesul acestuia la documentele care pot influența cercetarea sau, după caz, de a dispune mutarea temporară a funcționarului public în cadrul altui compartiment sau altei structuri a autorității ori instituției publice. Jurisprudență (1), Practică judiciară (3), Reviste (6)

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...