Art 75 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici | Lege 188/1999

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici -
Art. 75.
- Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (3)

Încălcarea de către funcționarii publici, cu vinovăție, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, contravențională, civilă sau penală, după caz.

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    Instanța areținut că atunci când funcționarul public nu se mai află în raport de serviciu cu autoritatea sau instituția publică prejudiciată, angajarea răspunderii patrimoniale, calificate generic în art. 75 și art. 84 din Legea nr. 188/1999 ca fiind orăspundere civilă, nu poate fi făcută decât pe calea de drept comun aantrenării răspunderii civile delictuale, conform prevederilor cuprinse în Codul civil. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Cu titlu de exemplu sunt menționate dispozițiile art. 75 din Statutul funcționarilor publici – analizate pe larg în ultima prelegere din primul volum, consacrată răspunderii funcționarilor publici – care precizează că „încălcarea de către funcționarii publici, cu vinovăție, aîndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, contravențională, civilă sau penală, după caz”. [ Mai mult... ] 

Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
    I. În cauză, Sentința civilă nr. 456/2015/17 a avut ca obiect contestația aceleiași contestatoare împotriva unei alte decizii de sancționare, nr. 56 din 13 iunie 2013. În acea decizie a fost sancționată pentru alte fapte, distincte, în materialitatea lor, de cele avute în vedere în Decizia nr. 47 din 11 iulie 2014, ce face obiectul prezentei cauze. Este adevărat că în Sentința nr. 456/2015/17 aprilie 2015 instanța care a analizat legalitatea și temeinicia deciziei de sancționare anterioare, a făcut referire și la „plângerea comună formulată de un număr de 65 de salariați ai instituției”, însă această petiție și cele relevate în cadrul ei au fost avute în vedere ca element de circumstanțiere în privința comportamentului contestatoarei. Instanța care a pronunțat sentința 456 a menționat de altfel că, pentru verificarea aspectelor arătate în respectiva petiție și luarea măsurilor ce se impun s-a declanșat o nou cercetare disciplinară. Ca atare, nu se poate vorbi de încălcarea autorității de lucru judecat și nici de sancționarea de două ori pentru aceeași faptă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 188/1999:
Art 65 Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale
Art 66 Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale
Art 67 Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale
Art 68 Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale
Art 69 Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale
Art 70 Sistemul de promovare rapidă în funcția publică
Art 71 Sistemul de promovare rapidă în funcția publică
Art 72 Acorduri colective. Comisii paritare
Art 73 Acorduri colective. Comisii paritare
Art 74 Acorduri colective. Comisii paritare
Art 75 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 76 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 77 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 78 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 79 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 80 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 81 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 82 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 83 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 84 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 85 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Reviste:
Competența instanței specializate în soluționarea litigiilor de muncă în ceea ce privește acțiunile în angajarea răspunderii patrimoniale a salariaților cărora le-a încetat calitatea de funcționar public
Cum se vor desfășura concursurile pentru ocuparea funcțiilor de la stat?
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2017
Răspunderea penală a funcționarilor publici
Considerații privind răspunderea patrimonială a aleșilor locali, a funcționarilor publici și a personalului contractual din administrația publică locală
Funcționar public. Răspundere disciplinară. Termen de prescripție
Răspunderea juridică a funcționarilor publici și sancțiunile aplicabile: aspecte legislative, doctrinare și jurisprudențiale^1
Examen selectiv din practica judiciară a Secției de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție
Regulator de competență pronunțat de curtea de apel bucurești. stabilirea competenței de soluționare a litigiului privind angajarea răspunderii patrimoniale a unui fost funcționar public în favoarea judecătoriei
Doctrină:
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
;
se încarcă...