Art 72 Acorduri colective. Comisii paritare | Lege 188/1999

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL VI Cariera funcționarilor publici - SECȚIUNEA a 5-a Sistemul de promovare rapidă în funcția publică -
Art 71 Sistemul de promovare rapidă în funcția publică
Art 73 Acorduri colective. Comisii paritare

CAPITOLUL VII Acorduri colective. Comisii paritare -
Art. 72.
- Puneri în aplicare (1), Practică judiciară (40), Doctrină (1)

(1) Autoritățile și instituțiile publice pot încheia anual, în condițiile legii, acorduri cu sindicatele reprezentative ale funcționarilor publici sau cu reprezentanții funcționarilor publici, care să cuprindă numai măsuri referitoare la: Respingeri de neconstituționalitate (3), Practică judiciară (17), Comentarii expert (1)

a) constituirea și folosirea fondurilor destinate îmbunătățirii condițiilor la locul de muncă; Practică judiciară (2)

b) sănătatea și securitatea în muncă; Practică judiciară (2)

c) programul zilnic de lucru; Practică judiciară (1)

d) perfecționarea profesională;

e) alte măsuri decât cele prevăzute de lege, referitoare la protecția celor aleși în organele de conducere ale organizațiilor sindicale.

(2) În cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcționarii publici nu sunt organizați în sindicat, acordul se încheie cu reprezentanții funcționarilor publici din respectiva autoritate sau instituție publică, desemnați în condițiile legii.

(3) Autoritatea sau instituția publică va furniza sindicatelor reprezentative sau reprezentanților funcționarilor publici informațiile necesare pentru încheierea acordurilor privind raporturile de serviciu, în condițiile legii.

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...