Art 70 Sistemul de promovare rapidă în funcția publică | Lege 188/1999

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL VI Cariera funcționarilor publici - SECȚIUNEA a 4-a Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale -
Art 69 Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale
Art 71 Sistemul de promovare rapidă în funcția publică

CAPITOLUL VI Cariera funcționarilor publici - SECȚIUNEA a 5-a Sistemul de promovare rapidă în funcția publică -
Art. 70.
- Practică judiciară (5)

(1) Pot beneficia de sistemul de promovare rapidă în funcția publică: Practică judiciară (1)

a) persoanele care au absolvit programe organizate, în condițiile legii, pentru obținerea statutului de manager public;

b) funcționarii publici care au promovat concursul prevăzut la art. 65 alin. (3).

(2) Pot participa la concursul prevăzut la alin. (1) lit. b) funcționarii publici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: Practică judiciară (9)

a) au cel puțin 1 an vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

b) au obținut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanțelor profesionale individuale din ultimul an;

c) nu au în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi;

d) au urmat cel puțin o formă de perfecționare profesională în ultimul an.

(3) Concursul pentru promovarea rapidă prevăzut la art. 65 alin. (3) se organizează anual, de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în limita numărului de funcții publice rezervate promovării rapide.

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...