Art 62 Numirea funcționarilor publici | Lege 188/1999

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cariera funcționarilor publici - Numirea funcționarilor publici -
Art. 62.
- Jurisprudență

(1) Numirea în funcțiile publice din categoria înalților funcționari publici se face în conformitate cu dispozițiile art. 19 alin. (1).

(2) Numirea în funcțiile publice de conducere pentru care se organizează concurs în condițiile art. 58 alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. a) se face prin actul administrativ emis de conducătorii autorităților sau instituțiilor publice din administrația publică centrală și locală, la propunerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Modificări (5), Jurisprudență

(3) Numirea în funcțiile publice pentru care se organizează concurs în condițiile art. 58 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. b) se face prin actul administrativ emis de conducătorii autorităților și instituțiilor publice din administrația publică centrală și locală. Modificări (5), Jurisprudență

(4) Actul administrativ de numire are formă scrisă și trebuie să conțină temeiul legal al numirii, numele funcționarului public, denumirea funcției publice, data de la care urmează să exercite funcția publică, drepturile salariale, precum și locul de desfășurare a activității. Jurisprudență, Doctrină (1)

(5) Fișa postului aferentă funcției publice se anexează la actul administrativ de numire, iar o copie a acesteia se înmânează funcționarului public.

(6) La intrarea în corpul funcționarilor publici, funcționarul public depune jurământul de credință în termen de 3 zile de la emiterea actului de numire în funcția publică definitivă. Jurământul are următoarea formulă: "Jur să respect Constituția, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect și fără părtinire legile țării, să îndeplinesc conștiincios îndatoririle ce îmi revin în funcția publică în care am fost numit, să păstrez secretul profesional și să respect normele de conduită profesională și civică. Așa să-mi ajute Dumnezeu." Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase. Jurisprudență

(7) Depunerea jurământului prevăzut la alin. (6) se consemnează în scris. Refuzul depunerii jurământului se consemnează în scris și atrage revocarea actului administrativ de numire în funcția publică. Obligația de organizare a depunerii jurământului aparține persoanei care are competența legală de numire. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    În toate cazurile „actul administrativ de numire are formă scrisă și trebuie să conțină temeiul legal al numirii, numele funcționarului public, denumirea funcției publice, data de la care urmează să exercite funcția publică, drepturile salariale, precum și locul de desfășurare aactivității” [art. 62 alin. (4) din lege]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 188/1999:
Art 52 Perfecționarea profesională a funcționarilor publici
Art 53 Perfecționarea profesională a funcționarilor publici
Art 54 Recrutarea funcționarilor publici
Art 55 Recrutarea funcționarilor publici
Art 56 Recrutarea funcționarilor publici
Art 57 Recrutarea funcționarilor publici
Art 58 Recrutarea funcționarilor publici
Art 59 Recrutarea funcționarilor publici
Art 60 Perioada de stagiu
Art 61 Perioada de stagiu
Art 62 Numirea funcționarilor publici
Art 63 Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale
Art 64 Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale
Art 65 Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale
Art 66 Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale
Art 67 Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale
Art 68 Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale
Art 69 Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale
Art 70 Sistemul de promovare rapidă în funcția publică
Art 71 Sistemul de promovare rapidă în funcția publică
Art 72 Acorduri colective. Comisii paritare
Doctrină:
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
;
se încarcă...