Art 54 Recrutarea funcționarilor publici | Lege 188/1999

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL V Drepturi și îndatoriri - SECȚIUNEA a 3-a Perfecționarea profesională a funcționarilor publici -
Art 53 Perfecționarea profesională a funcționarilor publici
Art 55 Recrutarea funcționarilor publici

CAPITOLUL VI Cariera funcționarilor publici - SECȚIUNEA 1 Recrutarea funcționarilor publici -
Art. 54.
- Jurisprudență (1), Practică judiciară (14), Reviste (2), Doctrină (1), Proceduri (2)

Poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetățenia română și domiciliul în România; Practică judiciară (1), Reviste (2)

b) cunoaște limba română, scris și vorbit; Practică judiciară (2)

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;

d) are capacitate deplină de exercițiu; Reviste (1)

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege pentru funcția publică; Reviste (1)

g) îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice; Practică judiciară (6)

h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență (1), Practică judiciară (17), Reviste (2)

i) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (2)

j) nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege. Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență (1), Practică judiciară (2), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...