Art 45 Îndatoririle funcționarilor publici | Lege 188/1999

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 44 Îndatoririle funcționarilor publici Art 46 Îndatoririle funcționarilor publici

CAPITOLUL V Drepturi și îndatoriri - SECȚIUNEA a 2-a Îndatoririle funcționarilor publici -
Art. 45.
- Practică judiciară (13), Reviste (1), Doctrină (1), Referințe în cărți (1)

(1) Funcționarii publici răspund, potrivit legii, de îndeplinirea atribuțiilor ce le revin din funcția publică pe care o dețin, precum și a atribuțiilor ce le sunt delegate. Practică judiciară (2)

(2) Funcționarul public este obligat să se conformeze dispozițiilor primite de la superiorii ierarhici. Practică judiciară (9), Reviste (1)

(3) Funcționarul public are dreptul să refuze, în scris și motivat, îndeplinirea dispozițiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Dacă cel care a emis dispoziția o formulează în scris, funcționarul public este obligat să o execute, cu excepția cazului în care aceasta este vădit ilegală. Funcționarul public are îndatorirea să aducă la cunoștință superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziția astfel de situații. Jurisprudență (1), Practică judiciară (8), Reviste (3)

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...